Cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,63 KB

Registres:tema(general,especialitzat)canal(oral,escrit)intencionalitat(objectiva,subjectiva)grau formalitat(baix,mitja,alt)Informal->coloquial:general quotidià,oral espontani,subjecitva,baixFormal->Estandard:general,escrit o oral,objectiva,mitjàCientifikoteknik:especialitzat,escrit(oral n espontani),objectiva.alt Literari:general,sol ser escrit,subjectiva,sol ser alt(poesia)Mode indicatiu:Temps simples:Present:canto,cantes...Imperfet.cantava,cantaves...Passat(preèrit remot):vaig cantar,vascantar... Futur:cantaré,cantaràs...Condicional:cantaria,cantaries...Temps compostos:Perfet(pretèrit pròxim):he cantat,has cantat...Plusquamperfet:havia cantat,havies cantat...

Passat anterior:vaig haver cantat,vas haver cantat...Futur perfet:hauré cantat,hauràs cantat...Condicional perfet:hauria cantat,hauries cantat...Mode subjuntiu:Tempssimples:Present:canti,cantis...Imperfet:cantés,cantessis...tmpscompostos:prft:hagi cantat,hagis cantat...plusquamprft:
Hagués cantat,hagussis cantat...prifrasis vrbals:probabilitat:dur+ infinitiu(duen sr ls11)(dvia star malaltobligacio:haverd+infinitiu(s'ha d fr,cal fr- o)gnrs txtuals:orals:convrsa,confrència,parlamnt, entrvista,dbat...scrits:carta,pstal,instància,cronica priodistica...txtxplikatiu:donar informacio,organitzacio logica i jrarkica d ls ids (intoduccio,dsnvolupamnt,conclusio)txtargumntaiu: vol convncr,racional o emocionalmnt amb argumnts i contarargumnts (intoduccio,dsnvolupamnt,conclusio)

Entradas relacionadas: