Cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,33 KB

 
Un camp semàntic es un conjunt de paraules relacionades amb un tema, una idea o una experiència. Família de paraules comprèn tots els mots formats a partir d'una primitiva. A l'estat Espanyol conviuen 7 llengues; basc, gallec, bable, castellà, fabla, occità i català. El castella es la llengua espanyola oficial de l'estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el d'usar-la. Les altres llengues espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. La Constitució declara oficial el castellà i cooficial les altres llengues. Moviments; modernisme, noucentisme, avantguardisme, autors preguerra. Fets polítics; consolidació catalanisme polític 1901, mancomunitat de Cat 1914, dictadura Primo de Rivera 1923, 2ª republica 1931, Generalitat de Cat i Estatut d'autonomia 1932. Fets culturals; I congres internacional de la llengua catalana 1906, Institut d'estudis catalans 1907, Normes ortogràfiques Pompeu Fabra 1913, exposició universal BCN 1929. Moviments; autord de postguerra, novel.la psicològica, realisme social, moviments contemporanis. Fets politics; dictadura Franco 1939, afusellament Lluis Companys 1940, Espanya ingresa a la ONU 1955, Joan Carles princep 1969, mort de Franco 1975. Fets culturals; publicació poesia 1944, primeres emisions TV 1959, celebració congres de cultura catalana 1977, jocs olimpics 1992. Simbolisme; moviment estetic que proposa la relacio entre universos simbolics relacionats entre si gracies a la intuicio del poeta, Charles Baudelaire. Avantguardes; trencament amb les formes estetiques de la literatura tradicional i enfrontament de l'artista amb la societat, Filippo Tommaso marinetti. Línia psicologicai experimental; reflexio sobre la memoria, pel pas del temps i la introspeccio psicologica dels personatges, Marcel proust, Franz kafka. Linia realista i existencialista; reflexio sobre les relacions entre les calsses socials, les grans preocupacions i l'existencia de la persona en societat, Bertold brecht.
El
gran ideoleg de l'estetica modernista va ser Eugeni 1882-1954, al 1906 va escriure Glosari amb el pseudonim de Xenius. Josep Carner, la paraula en el vent 1914 i Auques i ventalls 1914. Obres posteriors, el cor quiet 1925, Nabí 1941 i Arbres 1945.Les seves obres anaven sobre la vida quotidiana, el sentiment de la natura... Despre de ser consul i de la Guerra civil va anar d'exiliata Brussel.les.Proses poètiques les bonhomies, tres estels i un rossec. Guerau de Liost pseudonim de Jaume Bofill i Mates 1878-1933, va ser l'altre capdavanter de la poesia noucentista


Les nostres paraules son una herencia del llati parlat que utilitzaven els romans. Els llatinismes son expressions preses del llati i s'usen en llenguatge culte. Els cultismes son formades les llati o grec, us formal i culte. Els arcaismes son paraules que usavenal catala medieval o modern. Individualment cal fomentar la lleialtat linguistica i socialment, impulsar de de les associacions civiques i culturals. Modernisme, moviment cultural europeu que a Cat va tenir un abast molt ampli suposa un intent de modernitzacio social. 1892 publicacio a la revista L'avenç per Jaume Brossa "viure del passat" i acaba amb la mort de Joan Maragall i Isidre Nonell al 1911. Regeneracionista; 1892-1900, poesia i teatre. Simbolista; 1900-1911, narrativa. Els artistes es troven per conversar sobre l'art, els 4 gats. Santiago Rusinyol, al Cau Ferrata Sitges. Diverses revistes, L'Avenç. Joan Maragall, maxim representant de aquesta poesia, la seva obra te com a tema els paisatges, mites, amors... Visions i cants 1900. Escola Mallorquina Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. Teatre moderniste Henrik Ibsen, enemis del poble. Santiago Rusinyol, animador cultural del moviment, tertulies 4 gats, obra refecteix conficte entre artista i societat, L'auca del Sr Esteve 1917. Narrativa modernista, Mn llàtzer n" els sots del ferestecs 1901", Josafat 1909. Adequacio; tema, canal, relacio, intencionalitat. Coherencia; es si els paragrafs formen una estructura i una relacio. Cohesio; relacio entre els elements d'una mateixa frase i entre les diferents frases. Noucentisme; moviment ideologic que aspira a la modernitzacio cultural de Cat a traves de la politica, segle XX. Publicació de l'assaig, la nacionalitat catalana "Prat de la Riba", els fruits sabrosos "Josep Carner" i la veu de Cat "Eugeni d'Ors" El moviment va tenir dues fases: etapa ideologica, de formacio del moviment 1906 a 1914 any creacio Mancomunitat Cat, publicacio de "L'Almanac dels Noucentistes" i l'aparicio de la novela "La ben plantada" Eugeni d'Ors. L'etapa de plenitud de consolidacio politica cultural de la Mancomunitat entre 1914 i 1923. Al 1917 mor Prat de la Riba i el substitueix Josep Puig i Cadafalch, al voltant dels 1920 acaba el moviment, Josep Carenr se'n va de consul a Genova i Eugeni a Madrid. Normes ortografiques 1913, gramatica 1918, diccionari llengua cat 1932.

Entradas relacionadas: