Cata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,22 KB

 
enunciativa: informa.Declaren q el que diem és cert,fals,dubtós. Interrogativa: formulen una pregunta. Poden ser totals (sí o no) parcials (pregunten una dada k desconeixen. Exhortativa: fer l q el receptor faci o no faci alguna cosa.(ordenar,prohibir). Exclamativa: oració enunciativa am ènfasis(sorpresa,impresions,ensurt). Desideratives: exclamen un desig.

pasiva( subjecte rep l'acció expressada pe l verb) perifrastica es foma amb verb ser + participi. reflexa verb 3persona, subjecte concorda qu rep acció, no hi ha c.agent, pronom reflex ( es,se,s','s) .
Cohesió: repeticions, el·lipsi, substitució lèxic(sinonims,hiperonims) substitució pronominal (pro. personals forts-febles, pro relatiu, demostratius, possesius, advervis.

Entradas relacionadas: