Cata 2 parte 2º trimes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,97 KB

 
1era perifrasi d'obligacio:construccio->haver de+infinitiu,caldre+infinitu.2ª perifrasi provabilitat:deure+infinitiu ejem.deu ser la mariona.3ªperifrasi verbal inminensia:star a punt de+infi ejem.la guerra star a punt de començar,star per+infi,anar a+infini.4ªperifrasi aproximativa:venir a+infinitu.5ª reiteratriu:tornar a+infini.6ª Valor temporal:acabar de+infini.7ªvalor duratiu o repetitiu:star+gerundi,anar+gerundi.8ª valor continuatiu:continuar+gerundi.Verbs preposicionals:regit preposicio a(negar-se,exposar-se,prosedir,dedicar-se)preposicio d(parlar,saber,vurlar-se)preposicio en(pensar,ficar-se,consistir)preposicio amb(amenasar,conformar-se,comptar)Verbs velars:son aquells q tenen el radical veralitzat o sigui q la 1era pers.sing. del present.indic. acaba en consonant velar en aquest cas en una c es transforma en g n toto el present de subjunt,imperfect de sub,preterit perf indica i en algunes persones,tamb ia velaritsacio en el participi.Imperatiu:serveix per donar 1 ordre general,utilitsarem la 2ª pers del plural.i per fomar una frase afirmativa el temps es inperatiu.Verbs incoatius:verbs pertañents a la tercera conjugacio poden seguir 1 models,el verb incoatiu com servir i el verb pur com dormir.verbs derivats de sentir majoritariament son purs.ejem.consentir,dissentir
Barbarisme:bitxo:animalo/bordillo:borada/bultu:bony/cariño:afecte/xubasqero:inperneable/columpio:gruixador/criadero:planter/viciesto:vixest/ciervo:cervol/fiera:fera/ingeniero:ingenier/rienda:renda/cubito:glaço/latigo:fuet/lio:embolic/matadero:escurxador/paro:atur/pavo:galldindi/pepino:cugombre/pinchazo:gruixada/recado:encarrac/recibo:rebut/reparo:objeccio.
Entradas relacionadas: