Cata 1era

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,37 KB

 
Llatinismes
vox populi:conegut per totom/groso modo:a simple vista/in extremis:ferlo ultim moment/in vitro:artificial/in memorian:en memoria dalgu/in situ:en el mateix lloc/in albis:en blanc/lapsus lingua:error linguistic/quorum:gent necesaria per fer alguna cosa/in fraganti:per sorpresa/sui generis:a la seva manera/ex cathedra:saber de q esta parlant/sin qua non:necesaria/eccehomo:malament.
Adverbis
De manera:son derivats d'adjectius qualificatius afegint el sufix-ment a la forma femenina de l'adjectiu.
Locucio adverbial:conjunt de paraules q equival a locucions adverbials (altres averbis->mal/malament.
Locucions adverbials de manera.
a balquena:en abundancia
a bell ull:a simple vista
a bon dret:amb justicia
a cau d'orella:en veu baixa
a contra cort:sense reaccionar
a corre-cuita:molt rapid
a dojo,a gavadals:en abundancia
a la babala:sense posar atencio
a la bestreta:anticipadament
a la gatzoneta:doblegar les cames
a l'engros:en gran quantitat
a mansalva:sense cap risc
a mans besades:amb ganes
a pleret:a poc a poc
a pols:subjectar una cosa merescudament
a repel:amb repugnancia
a tom:a proposit

Entradas relacionadas: