Cat perifrsis

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 4,25 KB

 
Barbarismes: Els mots que s'introdueixen en una llengua procedents d'una altra i que les autoritats acadèmiques que vetllen per la puresa de la primera no accepten
Diftong:la pronunciació en un sol cop de veu de dues grafies vocàliques.
Triftong:La pronunciació en un únic cop de veu d'un diftong creixent seguit d'un de decreixent.
a)guai/tar
b)i intervocalica+diftong decreixent. tra/ieu
Hiat: La pronunciació per separat de dues grafies vocàliques contigües
agra/ir
su/i/cidi
P erifrasis verbals: Grup de mots entre els quals hi ha un minim de 2 verbs i que equivalen a un concepte.

Sons graduals:Tota i o u gràfiques que fonèticament es comporten com un so vocàlic.
a)p. d' obligació
b)p. de probabilitat
c)p. de freqüència
d)p.d'imminència
e)p. de reiteració
-Quins són els tipus bàsics de fonemes i de sons que hi ha?
Els consonàntics i els vocàlics.
-Què són els fonemes i sons consonàntics?
Els que en ser articulats, es produeix una obstrucció en la sortida de l’aire.
-Què són els fonemes i sons vocàlics?
Els que en ser articulats,no es produeix una obstrucció en la sortida de l’aire.
-Quins són els criteris per classificar els fonemes i els sons consonàntics?
a) El punt d’articulació
b) El mode d’articulació
c) La sonoritat


-Què es té en compte amb el punt d’articulació?
Quins són els òrgans articulatoris que intervenen en el moment de pronunciar el fonema o el so.
-Què es té en compte amb el mode d’articulació?
Com es comporta l’aire en el moment de pronunciar el fonema o el so.
-Què es té en compte amb la sonoritat?
Com es comporten les cordes vocals en el moment de pronunciar el fonema o el so.

Què són els barbarismes?
Els mots que s’introdueixen en una llengua procedents d’una altra i que les autoritats acadèmiques que vetllen per la puresa de la primera, no accepten.

-
Quins són els tipus de fonemes i de sons consonàntics segons el punt d’articulació?

-
bilabials : /b /m /p/ [b] [m] [p]
-
labiodentals: /v/ /f/ [v] [f]
-
dentals: /d/ /t/ [d] [t]
-
alveolars: /z/ /s/ /dz/ /ts/ /n/ /l/ /r/ /r/ [z] [s] [dz] [ts] [n] [l] [r] [r]
-palatals:
/ / [ ]
xocolata

Entradas relacionadas: