En els casos en els quals les persones tenim dificultats per efecte d'alguna desgràcia o accident, hem d'accedir a les ajudes socials en les mateixes condicions que els altres.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 

DIMENSIONSPERSONA


:

interioritat

-esrefereix a la intimitat de pensaments i desitjos que tan sols és accesibles per a nosaltres.Aquesta interioritat ens permet veure'ns com a subjecte actius i realitzadors de la nostra vida. -

Sociabilitat

: les persones estem sempre en relació amb els altres i necessitem relacionar-nos constantment. -

Obertura al món

: les persnes ens trobem sempre al món, sempre estem envoltats de coses a les quals hi atribuïm un significat en referència a nosaltres mateixos, a les nostes necessitats i desitjos. -

Afany de transcendència

: les persones necessitem algú que seueixi la transcendpencia de la nostra família, és a dir, tenir fills. -

Projecte de vida

: les persones necessitem pensar en el futur i en el que ens espera. Per això tenim un projecte del que volem ser.

DETERMINISME

: es refereix a la defensa que l'ésser humà no és lliure (fa l'únic que pot fer en cada moment)

-Determinisme cosmològic

: el defensen els que creuen que hi ha una llei que refereix l'Univers i que s'imposa sobre la natura i els éssers humans, que hi ha un futur previsible i que no es pot modificar. -

Determinisme teologic:

el defensen aquells que pensen que Déu ho sap i ho domina tot i que també és la causa de totes les accions humanes, determinades per ell.-
Determinisme científic: consisteix a explicar la conducta humana des d'una sola de les seves dimensions. És a dir, que tot té una explicació.

EMOCIÓ

Són expressions espontànies dels sentiments, poc duraderes i es manifesten de manera observable a travès de reaccions de l'organisme.

SENTIMENTS

Són vivències íntimes d'acceptació i rebuig, duraderes en el temps i no físicament observables, sinó que poden ser ocultats i fins i tot falsejats durant anys.

AFECTIVITAT:

la definim com la capacitat que tenim de vincular-nos a altres persones i de vinvular-hi la nostra vida.

INTELIGÈNCIAEMOCIONAL


És la capacitat de reconèixer els sentiments propis dels altres, motivar-los i manejar-los.

-Habilitats

És consciència d'un mateix, el que sent en cada moment

.-Autoregulació

Es refereix al maneig de les emocions.-

Motivació:

es perseguir els objectius propis.

- Empatia:

adonar-se del que senten els demés. -

Habilitats socials:

manejar bé les pròpies situacions.

LLibertat responsable

Ser capaços de respondre dels nostes comportaments davant els altres, i davant nosaltres mateixos sense fer als altres el que ens semblaria injust que ens fessin a nosaltes.

IGUALTAT

Es tracta de fer possible que totes les persones i grups puguin gaudir de les llibertats bàsiques.

Igualtat davant la llei

Ningú no ha de tenir privilegis especials per abusar impunement de la seva llibertat a costa de la llibertat dels altes.

Igualtat d'oportunitats

Garantir que qualsevols persona tingui la possiblitat de desenvolupar-se i d'assolir els llocs que la seva capacitat i el seu esforç li permetin.

Igualtat d'accés a les prestacions socials:

en els casos els quals les persones tenim dificultats per efecte d'alguna desgràcia o accident, hem d'accedir a les ajudes socials en les mateixes condicions que els altres.

Solidaritat universalista

Oberta a tots i sense discriminacions arbitràries, i es por exercir de moltes maneres.

Diàleg

L'actitud dialogant significa que hi ha el compromís de resoldre els conflictes a travès de la paraula i no per mitjà de la violència.

Compassió

Sentir com a propi el dolor aliè i també com a pròpia l'alegria dels altres.

Seny

Virtut composta per dos elements:
Prudència (obrar amb intel·ligència sabent el que ens convé a cadascun per tenir una vida de qualitat) i el sentit de la justícia ( que ens recorda que ens hem de tractar els uns als altes donant a cadascú el que li correspon.
El voluntariat és fruit de la gratuïtat.
La dignitat és una qualitat transitiva, és a dir, que expressa que algú és mereixedor de rebre un determinat tracte.

La Moral

És quelcom que les persones i les societats vivim a la vida quotidiana.

La moral pensada

És la reflexió que els filòsofs han fet i faan sobre la moral.
La llibertat dels humans consisteix en el fet que estem oberts a crear un món de possibilitats i a triar-ne la que considerem millor.
El tarannà d'una persona és el seu sentiment fonamental de l'existència.

Caràcter

Allò que els antics anomenàven segona naturalesa.

Virtuds

Hàbits que encaminem al bé.

Vicis

Hàbits que s'allunyen del bé.
Les actituds són aquelles prediscposicions que orienten la nostra conducta davant diferents situacions.

Entradas relacionadas: