Casa kaufmann

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,39 KB

 

COMENTARI: CASA KAUFMANN – Wright

Dades Bàsiques

Identificació


Habitatge unifamiliar exempt amb el nom de Casa Kaufmann o Casa de la Cascada situada a Bear Run, Pennsilvània, Estats Units.

Autor


Frank Lloyd Wright (Winsconsin 1867 – Arizona 1959), deixeble de Sullivan i de l'Escola de Chicago, va formular els principis de L'arquitectura orgànica. Es tracta d'un arquitecte que es va Preocupar tant pels espais exteriors com pels interiors.

Cronologia


1935 – 1939

Anàlisi Formal

Planta-espai


Edifici de tres plantes esglaonades irregulars que s'adapten a L'orografia i s'integren en el paisatge. Componen els tres nivells Unes terrasses de formigó armat que sobresurten cap a l'exterior i Que s'obren com un ventall a partir de la xemeneia de pedra que fa D'eix de les diverses plantes. A l'interior les estructures de Formigó prescindeixen dels murs de càrrega i l'espai queda Completament lliure i adaptable a les necessitats dels propietaris.

Materials constructius i sistema Constructiu


Formigó armat, Fonamentat en les mateixes roques del terreny i arquitravat.

Elements de suport


Pilars de formigó armat.

Elements sostinguts


Pisos de formigó armat que sobresurten de l'edifici en forma de Grans terrasses.

Il·luminació


La combinació perpendicular de les diverses terrasses permet L'entrada de llum a l'interior dels diversos pisos, gràcies als Grans finestrals de tancaments metàl·lics que fan possible L'absència de murs de càrrega.

Espai exterior


Volums: l'adaptació a l'orografia fa que la planta es desplaci vers El torrent de manera centrífuga gràcies a unes terrasses voladisses Que se superposen perpendicularment i que serveixen de sostre per al Pis de sota. Així, es deixa passar la llum a l'interior. Façanés: L'accés a l'habitatge es fa a través d'un pont perquè la part Contrària del carrer és la que ha desenvolupat vers la integració Amb el paisatge. Urbanisme: la integració de l'edifici en el Paisatge con un element més és la gran clau de la Casa de la Cascada.

Elements decoratius


Wright va ser molt auster i va dissenyar ell mateix el mobiliari de La casa. El recobriment dels murs i dels pilars de formigó armat amb Pedra natural i la utilització de predra i d'altres materials càlids Van aconseguir dotar l'edifici d'una harmonia totalment contraposada A la fredor dels interiors racionalistes. Els grans finestrals i la Seva estructura provoquen que la visió interna vagi de dintre cap Enfora, una sensació que facilita que la natura exterior i L'interior de l'edifici s'integrin en una sola unitat.

Anàlisi Estilística i significació de la construcció

Elements propis de l'estil


Aquesta edificació resumeix la pròpia concepció arquitectònica D'harmonització i d'integració en el paisatge de Wright, amb L'aixecament dels soterranis per considerar-los insalubres, L'ornamentació sòbria...

Relació entre la forma i la Funció


Com a casa de camp Per al repòs d'Edgar Kaufmann i la seva família, és una Construcció molt reeixida perquè, en integrar-se totalment dintre De la naturalesa, s'obté l'efecte de descans que desitjaven els Propietaris.

Elements simbòlics


Una doble residència era símbol de prestigi social per al senyor Kaufmann director d'uns grans magatzems de Pittsburg.

Relació de l'obra amb l'època


La consolidació de les classes mitjanes-altes de la burgesia dels Estats Units va afavorir que s'integressin dintre de la societat de Consum productes de cert luxe com les cases al camp.

Transcendència De l'obra

L'arquitectura tradicional japonesa Zen integrava les cases dintre del paisatge. A més, la comunicació Entre l'espai interior i exterior estava integrada gràcies a una Concepció de l'espai diàfan. Si bé va actuar con un arquitecte Independent, més tard va ser àmpliament reivindicat com a autor D'una nova arquitectura més humanista.

Entradas relacionadas: