Cartera o gamma de productes cicle de vida en que és troba el producte l'envàs o presentació del producte

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,39 KB

 

Estudi de mercat: anàlisi de la viabilitat comercial:

Les eines fonamentals per estudiar la viabilitat comercial d’una empresa son: fer un estudi de mercat, fer un estudi DAFO i fer un pla de màrqueting.

à Entorn general:

- L’entorn legal: l’empresa ha de conèixer el conjunt de lleis que regulen l’activitat econòmica.

- L’entorn social: conèixer la societat i els canvis que es produeixen.

- L’entorn tecnològic: l’empresa ha de conèixer les millors tecnologies que es produeixen.

- L’entorn econòmic: l’empresa ha de saber quines son les perspectives econòmiques.

à  Entorn específic:

- Anàlisi de la competència.

- Anàlisi dels consumidors o de la DDA.

- Estudi de la localització.

TEMA 12: MARKETING:- MARKETING:

es el conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa encaminades a Satisfer les necessitats i els desitjos dels consumidors. Hi ha dos tipus de Màrqueting:

à Màrqueting Estratègic: analitza el mercat i busca conèixer els clients, identificar valors Els segments del mercat.
El mercat estratègic s’ocupa de:

- investigació de mercats, Segmentació, Posicionament

à Màrqueting Operatiu: posa en practica accions sobre:

- Producte, Preu, Distribució, Comunicació.

§EL PRODUCTE: 
Un producte es un be o un servei i a més es la satisfacció Que produeix. El producte te els següents atributs:

- Posicionament, Garantia, Marca, Presentació del producte, Qualitat, El servei.

Tipus de productes:- De consum: poden ser individuals o familiars i poden ser Fungibles o poden ser productes de consum durables.

- Productes industrials: son bens físics i que son Incorporats en la producció d’altres nous.

- Serveis: son els productes inmaterials o intangibles, Contribueixen el conjunt d’activitats econòmiques que realitza el sector terciari.

Cartera de productes:


Les empreses normalment no fabriquen un únic producte sinó Que una amplia varietat d’ells s’anomena cartera de productes.

- Línia: conjunt de productes que l’empresa fabrica i que Tenen unes característiques comunes, la suma de totes les linees, forma la Cartera de productes l’amplitud es el nombre de linees de l’empresa i la Profunditat es el nombre de productes de cada linea.

Cicle de vida d’un producte:


Néixer, créixer, maduren i moren.

- Etapa d’introducció, etapa de creixement, etapa de Maduresa, etapa de declinació o saturació.

§ENVÀS:


§MARCA:
L
a marca es un nom, un símbol, un disseny o una combinació de Tot el per indentificar i diferenciar el producte.

Estratègia de marca única:


S’utilitza el mateix nom per a tots els productes que fabrica l’empresa.

- Avantatges: reducció de costos promocionals quan es llança Un nou producte al mercat.

- Inconvenients: està relacionat al fracas del producte pot Afectar al prestigi de l’empresa.

Estrategia de marques Múltiples:


l’empresa utilitza mes d’una marca i trobem 3 Estrategies.

- Estrategia de marca individual: consisteix a posar un nom Diferent a cadascun dels productes.

- Estrategia de marca per línia de productes: utilitza el Mateix nom per aquells productes que tenen relació entre si.

- Estrategies de segones marques: la utilitzen aquelles Empreses que tenen en el mercat altres marques de mes prestigi.

Estrategia de marques de Distribuicio:Son aquelles marques fabricades per a un determinat i que son Ofertes el consumidor industrial, sota el nom i l marca del distribuïdor, Marques blanques.

§

Entradas relacionadas: