Carga,columbs y Guass

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 2,19 KB

 
Carga:
Q=ne n=NZ N=Nam/M F=kqq/r
2


super posi.
F
1=F12+F13.....+F1n
F
2=F21+F23+F2n

E campo Electrico
E=F/q E=kq/r
2 ===**

dipolo
E=-kP/[X
2+(d/2)2]3/2 //si x>>d tons E= KP/X3

distribucion de carga
lineal ?
media = q/L ?=dq/dL E=kdq/r2
superf. â
media = q/A â =dq/dA E=kdq/r2
superf. Pi
media = q/A Pi =dq/dA E=kdq/r2

E en aro
E=kzq/(z
2+R2)

E Disco
E= (â/2Eo)[1-Z /(z
2+w2)1/2]

E =â /2Eo

en una recta
E=lamda/2ð EoY
T= d qE sen(o)
U= -PEcos(o)

flujo
O= Ve A
Q=q/Eo


Q= (q1+q2+q3+...+qn)/Eo


E super d conductor aislado
E=?/Eo ?=dq/dA

aplicacion de ley de gauss

recta infinita de carga
E=lambda/2ð r Eo

plana infinita
E=?/2Eo

cascaron esferico
E=0 en el centro

E=q/4ð r
2Eo

E en esfera masisa
R esfera masisa

rE=Kq/r
2
Q=q/Eo
E=Q
carga r/4ð R3Eo

r>R
E=Q
carga/4ð R2Eo
E= KQ
carga / R2

Entradas relacionadas: