Característiques del Modernisme a Catalunya

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,9 KB

 
A partir de la segona dècada del Segle XX, com alternativa al Modernisme, naixerà el moviment noucentista, basat en l’actitud cívica d’exaltació de la cultura, el catalanisme, i la mirada integradora cap Europa des del mediterranisme. Es tracta d'un moviment molt lligat a la política i liderat per la burgesia a diferència d'altres períodes marcats per la revolució o el canvi, ja que els noucentistes reivindiquen l'ordre i el seny. Igualment, les institucions van fomentar el noucentisme recolzant les inversions culturals des de laMancomunitat de Catalunya.

L'imperialisme:

el terme indicava un nacionalisme no separatista,[2] sinó d'imposició cultural i econòmica: calia prosperar a partir de la indústria i la llengua per enfortir Catalunya, tot adoptant la política d'Enric Prat de la Riba.L'arbitrarietat: l'art, com a bellesa formal, no necessitava una connexió directa amb la realitat, ja que n'era una sublimació, una millora, qualsevol petita escena podia ser convertida en art si se sotmetia al treball de la forma, veritable element definidor.Classicisme: es retorna al model clàssic, d'inspiració grecollatina, enfront la rauxa del romanticisme que només primava l'originalitat i la inspiració.Mediterranisme: el Març cultural de referència, en consonància amb el tret anterior, és el Mar Mediterrani, bressol de la civilització.La ciutat: en oposició a la natura modernista i ROMàntica, es reivindica la ciutat com a ideal, centre de la raó, el seny i el progrés, contraposat a l'instint vist com a barbàrie. L'ideal és la polis grega, centre de govern i vida democràtica.Civilitat: es recupera l'ideal del cortesà, de la mesura i l'harmonia.Cerca de "l'obra ben feta": els autors cerquen la perfecció en tot el que fan, cada obra és un exemple del treball rigorós, les normes i la combinació més estètica per esdevenir un model idealitzat del que hauria de ser, d'un món culte al marge de les turbulències del nou segle.
El Modernisme va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del Segle XIX i al començament del Segle XX. El Modernisme es coneix a d'altres països com a Art Nouveau (a França i a Bèlgica), Modern Style (a Anglaterra),Tiffany (a EUAJugendstil (aAlemanya), Sezessionstil o Wiener Sezession (a Àustria), Style 1900Style NovilleFloraleStile Liberty (a Itàlia). En art, tot i que a Catalunya té un sentit molt més ampli (vegeu Modernisme català), va tenir incidència sobretot en l'arquitectura i les arts decoratives. Si bé existeix certa relació que els fa recognoscibles com a part del mateix corrent, en cada país el seu desenvolupament es va expressar amb característiques distintives.
La inspiració en la naturalesa i l'ús profús d'elements d'origen natural però amb preferència en els vegetals i les formes arrodonides de tipus orgànic entrellaçant-se amb elmotiu central.L'ús de la línia corbada i l'asimetria, tant en les plantes i alçats dels edificis com en la decoració. En aquesta última és molt freqüent l'ús de l'anomenada «línia fuet». Una derivació d'aquest estil en la dècada de 1920 és el denominat Art déço, que alguns confonen amb l'Art Nouveau.Hi ha també una tendència a l'estilització dels motius, sent menys freqüent la representació estrictament realista d'aquests.Una forta tendència a l'ús d'imatges femenines, les quals es mostren en actituds delicades i gràcils, amb un aprofitament Generós de les ones en els cabells i els plecs de les vestimentes.Una actitud tendent a la sensualitat i al complanyiment dels sentits, amb una picada d'ullet cap a l'eròtic en alguns casos.La llibertat en l'ús de motius de tipus exòtic, siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració en diferents cultures llunyanes o antigues (Japóantic Egipte, la cultura clàssica grecoromana).L'aplicació envolupant del motiu prenent alguna de les característiques anteriorment esmentades en contraposició amb les característiques habituals de l'objecte a decorar. Això es pot observar en l'aplicació en el mobiliari, en arquitectura, en els cartells o pòsters promocionals o en objectes d'ús quotidià on l'element destacat de tipus orgànic embolica o s'uneix amb l'objecte que decora.

Entradas relacionadas: