Característiques del Modernisme català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,91 KB

 
A tot Europa el terme Modernisme va portar implícita reivindicació de la modernitat, que seria constant al llarg del segle. Aquesta actitud reivindicativa la va compartir amb altres moviments que li eren mes o menys coetanis, com l'impressionisme, el simbolisme o el decadentisme:Tots ells van instaurar la figura de l'artista rebel i bohemi.Modernisme Català prové de les arts plàstiques, de l'arquitectura sobretot:és la d'un moviment decorativista, vistós i espectacular. Es d'origen antiburgès. Ex: Les obres de Gaudí: La casa Batlló, la pedrera..  Si van conviure dues tendències: a) El regeneracionisme era un moviment que preconitzava un canvi social i polític i pretenia regenerar la societat,tot i que també tenia un vessant individualista. Representant: Jaume Brossa.  b)L'esteticisime: va fomentar, per la seva banda, la  transformació,necesària, de la societat en un paper primordial que conferia a l'art. Entès en un sentit ampli: arts plàstiques,literatura,musica...  Representant:Santiago Rusiñol. Es va dividir en dues etapes: a)1892-1900: va ser l'etapa més combativa. Els modernistes van explicar les seves idees en quatre revistes: L'Avenç,Catalònia,Quatre Gats i Pèl & Ploma. B)1900-1911: va ser l'etapa més literària i menys ideològica.El Modernisme era assimilat per la burgesia catalana. Revista:Juventut. Vinculada als referents Friedrich Nietzsche amb la seva idea de superhome o el seu concepte de voluntat, i Henrik Ibsen autor de Un Enemic de Poble va néixer la figura del bohemi, es un personatge antiburgés que vivia al marge de la societat, de vegades extravagant i sovint idealista. Dos tipus de bohèmia: a) bohèmia negra:pròpia dels que vivivien realment al marge de la societat. B) bohèmia daurada:la dels tot, i criticar la burgesia, en provenien i vivien bé. Ex: Jaume i Santiago. La novel·
La modernista catalana s'inicia amb Els sots feréstecs, de Raimon Casellas i s'acaba amb La Vida i la Mort d'en Jordi Fraginals, de Josep Pous i Pagès. Entremig cal destacar Solitud, de Víctor Català, Josafat, de Prudenci Bertrana o l'auca del senyor Esteve, de Santiago Russiñol.El Teatre Modernista Català va estar molt marcat per la influencia de dos autors: el belga Maeterlinck i, el noruec Ibsen. El primer es representatiu del simbolisme, una tendència antirealista i el segon va escriure un teatre de denúncia, en que l'individu s'enfrontava a la societat. L'un i l'altre van marcar les dues tendències del teatre modernista català: la més simbolista o decadentista i  la mes ideològica.El concepte d'Escola Mallorquina, en un primer moment era només geogràfic, va acabar essent aplicat pels noucentistes a un grup de poetes, òbviament mallorquins, de principis de Segle XX, amb un model de llengua subtil i refinat. Caracteritzat pel classicisme i l'assumpció de la tradició popular , el grup acabà tenint també una arrel cristiana i una inclinació conservadora. 2 Víctor Català:és el pseudònim de Caterina Albert i Paradís, que nasqué a l'Escala el 1869-1966.Gran novel·lista del Modernisme. Obra: Solitud, publicada a la revista Juventut entre 1904 i 1905.Tota l'obra gira a l'entorn del drama de la protagonista, la Mila. També autora: Drames Rurals i d'Un Film.Santiago Russiñol: Va néixer a el 1861-1931.Dramaturg,poeta,novel·lista,pintor i agitador cultural.Representant bohèmia daurada. Teatre: 1-obres de caràcter esteticista com Cigales i Formigues. 2- Vessant més proper al teatre de denúncia com L'heroi. Més conegut per obres humorístiques i costumistes.1- Els jocs florals de canprosa, 2-L'auca del senyor esteve, s'hi explica en to de comèdia de costums, l'enfrontament de Ramonet,que vol ser escultor amb el seu pare.Mes endavant novel·la humorística com el Català de la Mancha.Joan Maragall:és el gran poeta del Modernisme Català. Nascut el 1860-1911.Obra poètica:Esta constituïda per cinc llibres: Poesies,Visions i cants, Disperses,Enllà i Seqüències.L'obra poètica de Maragall es inseparable del seu concepte-paraula viva-.Joaquim Ruyra:gran prosista català.Perfeccionista,gran sentit de llenguatge. Nascut el 1858-1939.Obra:es compon per tres llibres: Marines i Boscatges,la Parada i Entre flames.Miquel Costa i Llobera:Nascut el 1854-1922, obra: -període ROMàntic:Poesies -període clàssic: Horacianes -període d'obres d'inspiració religiosa:Visions de Palestina. Part de la seva obra es castellana: Líricas.Joan Alcover:Nascut el 1854-1926. El seu llibre de poemes més emblemàtic és Cap al tard.Defensor de l'ús del català.Joan-Salvat-Papasseit:Nascut 1894-1924. L'obra poètica consta de: Poemes en ondes hertzianes, l'irradiador del port i les gavines, les conspiracions,La gesta dels estels, El poema de la rosa als llavis i Óssa menor. Salvat destacà el to directe, la sinceritat, el vitalisme i la força expressiva.

Entradas relacionadas: