El mon que captem a partir dels setnits és una còpia d'un altre món, el mon de les Idees, on hi ha models perfectes i universals i únic de tot allò que hi ha en el mon sensible.Mon idees->existencia al mon sensible

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,43 KB

 

La Relació entre els dos móns


A) El problema de la participació. Com explicar la Relació entre les idees i les coses?. Ell parla sovint d'imitació, de Participació. El món sensible participa de les idees sense que això vulgui Significar que les Idees no són úniques, és a dir, que no poden ser la suma de Diversos individus concrets. No obstant, però, com que d'alguna manera la Idea S'ha de "multiplicar" en tots els individus que hi responen, haurem De concloure que les Idees són unes i múltiples a la vegada. B) La jerarquia de Les Idees. Les Idees no sols poden ser unes i múltiples sinó que han de ser-ho. La idea de gos participa d'altres Idees: d'animal, de mamífer, de carnívor, Etc. És a dir, que s'estableix una relació jeràrquica: cada Idea d'ordre Inferior és inclosa en la d'ordre superior i aquesta n'inclou d'altres. Per Exemple, la del gos inclou les de vivent i no-vivent: la de vivent, les D'animal i de vegetal: la d'animal, les de vertebrat i invertebrat, etc.
Plató Afirma que en el cim de totes es troba la Idea de Bé, que és fins i tot per Sobre de la de l'ésser. Perquè s'adonà que és precisament l'existència d'aquest Ordre jeràrquic el que fa possible l'existència de les Idees. Plató identifica, Doncs, el Bé amb l'Ordre. C) Les Idees com a models de les coses. Cada Idea es Pot plasmar en molts individus i aquests seran millors o pitjors segons S'assemblin més o menys a ella. Segons ell, les coses van ser fetes per un Demiürg, el Gran Artésà, que prengué com a models (paradigmes) les Idees. El Demiürg és un personatge diví, però no és creador (com el Déu cristíà), ja que Des de Parmènides cap grec podia acceptar l'aparició de l'ésser a partir del No-res, sinó que les coses les va fer amb la matèria informe, o espai Il·limitat, que és tan eterna com les Idees. Per això les coses no són del tot Irracionals i inintel·ligibles, en participar de l'ordre de les Idees.

Ta del Coneixement


Del que hem dit fins ara se’n pot inferir que la Teoria de les Idees comporta el problema de si aquestes pertanyen al Món Intel·ligible, com L’home les pot conèixer? Plató contesta a aquesta pregunta amb la teoria de la Reminiscència. Plató descriu el coneixement com una ascensió, des de les coses A les Idees. Aquesta ascensió, coneguda com a Dialèctica, i explicada amb el Símil de la línia, té una doble vessant: la via noètica –camí intel·lectual; i La via eròtica, o camí estèTicó-místic.

Ta de Les idees


A La República, Plató es pregunta pel significat de la justícia i la Naturalesa de la societat justa, i per contestar aquests interrogants formula Una original teoria del coneixement, il·lustrada per mitjà del Mite de la Caverna, segons el qual són dos els nivells de realitat: El món de les coses, De les aparences, de les ombres, que es perceben amb els sentits. Aquest és el Món de la matèria, compost d'objectes imperfectes i subjectes en contínua Mutació o canvi, creat pel Demiürg a partir de la perfecció de les idees. El Món de les idees, de la llum, totalment immaterial, al qual s'arriba a través Del camí del coneixement. És el món de les formes ideals, perfectes i Universals. L'abstracte món de les idees té la seva expressió en les paraules i Els conceptes. Però les idees no només són conceptes més o menys generals que Serveixen per a ordenar els diferents sentits de les paraules, sinó que són, a Més a més, el fonament i el model del món de les coses. Així, les coses són una Còpia imperfecta de les idees, ja que estan fetes per un demiürg i no un déu, i Per això participen sols en certa mesura de la idea que les inspira. Les idees Són internes i corresponen als arquetips, a la forma ideal que serveix de model Per a les coses sensibles, que són només un reflex ("ombres"). Les Idees s'ordenen jeràrquicament, de manera que la idea suprema té el triple Vessant de bé, veritat i bellesa i d'ella emanen les altres idees, com del sol Prové la llum.

Relacions Entre Plató i Aristòtil


Interessos distints entre tots 2 pensadors, crítica a Plató i la Ta de les idees. A)
Aristòtil abandona la mística-religiosa dels Seus textos i fa un discurs filósòfic més rigorós. B) Plató té més interès per Les mates que per les ciències empíriques (medicina). Aristòtil té gran interès Per les ciències empíriques més que per les matemàtiques. C) Plató en els seus Diàlegs fa un discurs filósòfic obert. Aristòtil les seves aportacions és fer Sempre una distinció entre temes i problemes segons la seva respectiva Naturalesa i diferenciar els mètodes amb els quals s’han d’afrontar i Solucionar els diferents problemes. Aristòtil creu que que la Ta de les idees De Plató és un parlar buit i ple de metàfores poètiques. Aristòtil diu que L’essència (una cosa és el que és i no una altre) dona raó a les coses Particulars i els fets concrets . L’essència de les coses és en les coses Mateixes, no és separada. Aristòtil pregunta per la realitat però Plató al Observar la mutabilitat i variabilitat del món sensible s’inventa un altre món (el de les idees) estable i permanent. Per Aristòtil la duplicitat de mons és Incomprensible, ja que el seu plantejament es reduir tota la realitat als Individus concrets.

Entradas relacionadas: