Capitalisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,79 KB

 

Lliçó 4. L'edat d'or del captialisme a Occident


4.1-Expansió Econòmica i transformació social:


Es donen uns canvis de tal Magnitud que no es poden comparar amb cap dels anteriors, ni Posteriors. Major creixement econòmic de l'història. La vida i les Formes de relacionar-se també van evolucionar. L'estil de vida en General va fer un canvi radical.


Rev. Indústrial-1945-->


Liberalisme clàssic-->Capitalisme Salvatge

-Aquest Sistema només afavoria només als empresaris, eren totalment Lliures, no tenien control.


Els Trenta G-->


Liberalisme Keynesià-->Capitalisme fordista

-Es Redueix la llibertat econòmica i es posen límits reguladors.


Globalització 1973-... ->


Neoliberalisme-->Capitalisme Global.


4.2-Causes Profundes:


Perquè van començar els 30G?
1. El moviment obrer Impedia que continués el capitalisme salvatge i el Lib. Clàssic. El Poble estava descontent, volien millorar la situació actuant Conjuntament.
2. La modernització tecnològica, al llarg del Segle XIX i XX la tecnologia va avançar de forma descomunal-->Cotxe, Avió, electricitat, informàtica... Al 1945 aquest patrimoni Tecnològic permetia un nou sistema, l'anterior havia quedat Anticuat.


4.3-Causes Immediates:


La G.Depressió i el període d'entreguerres van Deixar lliçons, es va veure que el sistema tenia errors.

1A Lliçó:


Aprovació del Fordisme->

Ford havia proposat Aquest sistema molt abans, pautes econòmiques diferents-->Ell Volia maximitzar els beneficis incrementant l'escala Productiva-->Invertir més teconològicament, per augmentar la Producció. També augmentar els salaris i donar millors Condicions de treball.
Els empresaris explotadors els van veure com Un boig. Ford, a més, va fer els cotxes a l'abast de tothom. Eren Més barats i guanyava menys per cada unitat, però com que en venia Tants, s'enriquia més que els altres.
Ell pagava més als Treballadors, que després podien comprar-se el cotxe. Ja no se Sentien explotats, s'identificaven amb l'empresa i treballaven Contents. Un altre canvi va ser premiar els millors empleats Amb ascensos, així es motivaven. Fins al 1914 només ho aplicava Ell, aleshores alguns el van copiar i van ser aquests els que van Patir menys la G.Dep. Amb aquesta lliçó el fordisme es van Convertir en una pauta normal al 1945.


-2A Lliço: Taylorisme:

Frederick Taylor era enginyer, al 1912 va Rebre l'encàrrec de perfeccionar l'organització laborar d'una Empresa, l'empresari volia tractar l'empresa com una màquina. Taylor Va millorar la productivitat gràcies a la cadena de muntatge (prod. En sèrie)

-Els Països s'havien de posar d'acord amb l'organització de les monedes.


-Lliçó De les G. Mundials:

Per què la societat vagi bé, l'economia ha D'anar bé.

-KEYNESIANISME


4.4-El Detonant: 2 elements que van convèncer al capital fer Els canvis de Ford


-La SuperP soviètica

Fins la IIGM no havia contat per ningú. Però El seu poder va créixer i la situació va canviar. Es va convertir En una alternativa, Occident tenia por que el poble es revolucionés, S'havia d'actuar.


-Creixement De les esquerres a Occident:

Amb la Resistència el poble pren la Iniciativa per fer fora els nazis. Quan s'acaba la guerra són un Moviment de masses, organitzat i totalment d'esquerres. Volen Millorar la seva qualitat de vida, a més tenen l'exemple de l'URSS.

4.5-El Compromís productivista:


El capital va accedir a dur a terme una Democratització política i a repartir la renda-->Sistema Parlamentari, pluripartidista i sufragi universal. Es van acceptar Governs socialistes i es va millorar la situació Econòmica dels treballadors. Tot això a canvi que NO hi hagués Revolució de les esquerres.


4.6-Keynesianisme:


Versió reformada del liberalisme. Keynes era un economista Destacat, durant la G.Dep el van anar a buscar per què trobés Solucions. Va descobrir els motius-->Super producció.


-Lliçons Que va extreure:

Va veure que el lliure mercat era imperfecte, Era el millor sistema però s'havien de corregir errors. Keynes va Contradir Taylor i va dir que el capitalisme genera desequilibris, L'oferta havia superat la demanda. Amb el liberalisme clàssic no es Sortiria de la crisi, s'havia d'acabar el mercat absolutament lliure, Havia de ser intervingut per L'ESTAT-
->Imposa límits i Regles i duu a terme polítiques de reforç de la demanda.

Crea Empresa PÚBLICA-
->Dona treball als Aturats-->Consumeixen i paguen impostos-->Retorn Del diner invertit.


Entradas relacionadas: