Canvi de solid a liquid

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

 

1.- CIÈNCIA:

- Ciència: són tots els Coneixements sobre el món que s’han aconseguit a partir de l’observació, L’experimentació i el raonament.

-

Física

És la ciència Que estudia el comportament de la matèria sense que es transformi en una altra Substància.

-

Química

És la ciència Que estudia la composició, les combinacions i les transformacions de les Substàncies en altres.

2.- MATÈRIA:

És tot el que ocupa un lloc a L’espai i es pot pesar.

- Les propietats generals són Aquelles que les tenen totes les substàncies però no serveixen per Identificar-les.

- Les propietats característiques Són les que serveixen per identificar cada substància.

3.- MÈTODE CIENTÍFIC:

És el treball que fan servir els Científics per estudiar tot el que els envolta i per què passen les coses.

Els passos són:

1.- Observació: mirar què passa al voltant i fer-se preguntes

2.- Elaboració d’hipòtesis: donar possibles explicacions a les Preguntes fetes en el primer punt

3.- Experimentació: intentar veure si les explicacions fetes són Certes fent servir la comprovació amb experiments

4.- Anàlisi de resultats: treballar les dades, amb ordinadors, ..

5.- Obtenció de conclusions i fer lleis i teories: decidir quines Conclusions són certes i fer teories que permeten fer prediccions.

6.- Publicació de resultats: fer que tothom conegui els resultats i Conclusions perquè puguin avançar en la ciència.

4.- TEORIA CINÈTICA:

-
La matèria està formada per partícules que estan més o menys juntes Segons en quin estat es trobi (sòlid, líquid o gas)
.

- Les partícules es mouen, més o menys lliure segons l’estat. Com més de Pressa es mouen, més alta és la temperatura.

Segons aquesta teoria:

4.1.- Sòlids:

- Les partícules estan molt juntes i ordenades.

- Les forces d’atracció són molt fortes.

- Es mouen molt poc.

- Tenen molt poca energia.

4.2.- Líquids:

- Les partícules estan una mica separades i desordenades.

- Les forces d’atracció són més fluixes.

- Es mouen una mica.

- Tenen una mica d’energia.

4.3.- Gasos:

- Les partícules estan totalment separades.

- No tenen força d’atracció.

- Es mouen cap a tot arreu.

- Tenen molta energia.

Quan més energia tenen les Partícules més es mouen, més se separen i es fan els canvis d’estat.

5.- ZERO ABSOLUT:

És la temperatura a partir de la Qual les partícules ja no es mouen: Són -273,15 ºC.

6.- LLEIS DEL GASOS:

6.1.- Llei de Boyle-Mariotte:


quan Un gas pateix transformacions a una temperatura constant, el resultat de Multiplicar la pressió pel volum sempre dóna constant.

P · V = constantP1 · V1 = P2 · V2

6.2.- Llei de Gay-Lussac:


quan un gas pateix transformacions a un Volum constant, el resultat de dividir la pressió entre la temperatura dóna Constant.

P / T = constantP1 / T1 = P2 / T2

6.3.- Llei de Charles-Gay-Lussac:


quan Un gas pateix transformacions a una pressió constant, el resultat de dividir el Volum entre la temperatura dóna constant.

V / T = constantV1 / T1 = V2 / T2

7.- CANVIS D’ESTAT:

- De sòlid a líquid: fusió.

- De líquid a sòlid: solidificació.

- De líquid a gas: vaporització (ebullició i evaporació)
.

- De gas a líquid: condensació.

- De sòlid a gas: sublimació.

- De gas a sòlid: sublimació regressiva o cristal·lització.

A les temperatures on es produeix El canvi d’estat s’anomenen Temperatures de fusió i ebullició, i són temperatures Que es mantenen constants mentre s’està produint el canvi d’estat.

-

Evaporació

Pas de líquid a Gas només a la superfície del líquid i no es necessita arribar a la temperatura D’ebullició.

-

Ebullició

Tota la massa del Líquid passa a gas a una temperatura determinada.

Entradas relacionadas: