Cançons de braçol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,09 KB

 

Jaume 1 1208-1276 ✝ Monestir de Poblet (Tarragona) Rei des del
1213 (amb 6 anyets) Casat 3 vegades, se li coneixen 8 amants i 14 fills reconeguts La batalla de Muret (1213): un replantejament de la política territorial. Conquesta de Mallorca (1229). Conquesta de València (1238). Engendrament i naixement miraculós. Moccadorada. Els massapans

representen els fruits de l'horta que les valencianes oferiren a Jaume I i a Violant d'Hongria

quan van entrar a València. Sant Vicent Ferrer València (1350) - Vannes (1419) Als 17 anys ingressa en l’Orde Dominicana Predicació (1398)  Canonitzat sant (1455). Participació en la resolució del Cisma d’Occident (1416). Miracles de Sant Vicent. 3) Vinculats a la curació de malalties per contacte de mans o relíquies El miracle de la curació d’una veïna cega

abans de nàixer El miracle de la dona lletja. Els moriscos Els musulmans després de la conquista de Jaume I: Pervivència de lleis i costums: les aljames Sotmetiment al poder cristíà: súbdits de segona i revoltes. La conversió La revolta de les Germanies (1521) La Cèdula de Carles V (1525) Els moriscos, criptomusulmans? L’expulsió (1609) Causes: problema berberisc i l’enemic interior Conseqüències: despoblament, rapinyes, unitat de fe...

a)Informativa b)Màgica: •Ritual màgic de la nit de Sant Joan •Composició màgica c)Reguladora del treball: •Cançó de regulació: “Agarra l’ansa” (Callosa d’En Sarrià)

•Cançons de batre: “En la vida m’he rist més” (Callosa d’En Sarrià) d)com a signe d’identificació: •Miracle: “Sequet però sanet” e)de preservació històrica:

•Llegenda del Fratricida f)com a signe de pertinença a un col·lectiu:

•Cançó: “Vine al Campello” g)d’indici de l’estat civil/estat d’ànim: •Cançons amoroses o picardioses h)Estètica: agradar, entretenir •Cançons i jocs infantils i)Tranquil·litzadora: •Cançons de bressol:  “Agulleta i fil” (Callosa d’En Sarrià) j)de comptar: •Cançons de comptar k)d’exploració del cos: •Cançons: -“Bartolo tot ho voleu” l)d’acceleració de dicció: •Embarbussaments m) de maduració motora:

•Cançons d’acaçar n)d’establiment de regles en el joc o)l’exploració de la realitat p)de conceptualització del sexe: •Refranys • Cançons: q)iniciàtica r)d’assimilació simbòlica d’una determinada cultura s)de captació d’un problema vital t)de joc terapèutic sobre la personalitat u)d’invitació al risc i l’aventura v)d’entrar a la realitat pels camins de la imaginació w)d’experimentar amb la fantasia x)de simbolització del paisatge: •Llegenda  de la Cara del Moro y)de condensació de l’emotivitat popular z)d’establiment de lligams amb la història.

Clasificacio tematica: -Llegenda del passat: se sol situar en temps antics o fins i tot en temps de la Creació. Funció: allíçonar, exemplificar i prevenir d’acord amb el sistema de valors i de creences de l’època preindustrial. Inclou_Relatives al món natural (origen de les coses)2) Relatives al món sobrenatural3) Relatives al món de la història humana (l’origen del palmeral d’elx).  Llegenda contemporània:També anomenada llegenda urbana o actual. Narracions que poden veure’s com l’expressió d’idees, sentiments, preocupacions, necessitats i pors dels temps actuals. Circulen millor entre els joves.. Alimentació, tránsit. -Pseudollegenda:És un relat que narra un fet extraordinari i aparentment creïble (com la llegenda). Diferència: acaba amb un desenllaç inesperat que pretén, d’una banda, donar un ensurt a la persona que escolta i, d’una altra, fer-li veure que tot allò que se li ha explicat no és cert.El seu desenllaç elimina, doncs, la possibilitat de considerar aquest tipus de relat com una llegenda.

a) Al·legoria b) Antítesi (o contrast) Com més fresc més calent. C) Asíndetond) Calembur. Amb una nova agrupació de les síl·labes de les paraules, aquestes canvien de significat. E) Concatenació. Repetició d’una paraula anterior.

F) Hipèrbaton. Alteració de l’ordre lògic. G) Paradoxa. Consisteix a harmonitzar termes aparentment oposats


Entradas relacionadas: