El canal de distribució és qualsevol dels mitjans que s'utilitzen

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,95 KB

 

4. La promoció

La promoció del producte és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat Comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne els atributs per Potenciar els clients el desig de consumir-lo i alhora mantenir els clients Habituals.

Instruments de promoció


La promoció té com a objectius principals la informació Sobre les característiques i els atributs del producte, el manteniment del Record del producte durant tota la seva vida i la motivació vers la seva Adquisició.

La Publicitat


La publicitat és l’acció de transmetre un determinat missatge utilitzant un mitjà de Comunicació de masses (ràdio, premsa, televisió, tanques publicitàries...), Pagat per una determinada empresa amb la intenció d’influir sobre el Comportament del consumidor.

Els objectius bàsics de la publicitat són:

1.Cridar l’atenció 2.Despertar l’interès 3.Trobar un desig 4.Aconseguir una actuació

Els principis de la publicitat són els següents:

Senzillesa.Originalitat.Repetició.Oportunitat.Sinceritat

Els mitjans de publicitat que més s’utilitzen són els Anomenats mitjans de masses, per aconseguir que el missatge arribi a un gran Nombre de persones. Aquests mitjans són: 

1.La televisió 2.La ràdio.3.La premsa i altres revistes.4.La publicitat exterior

Per a l’elaboració d’un missatge publicitari es poden Diferenciar tres etapes   A.Realitzar la investigació de mercat amb la intenció D’establir els objectius publicitaris.B.Determinar l’estratègia que cal seguir.C.Elaboració de l’anunci.

La Promoció, pròpiament, de les vendes

La promoció de les Vendes és el conjunt d’activitats que fa l’empresa amb l’objectiu D’incrementar les vendes del producte durant un període curt de temps.

Les tècniques que s’utilitzen per promocionar un producte Són moltes i variades: 

Rebaixes temporals del preu del producte


Regals que acompanyen el producte o la possibilitat de Participar en un sorteig


Oferir més quantitat al mateix preu


Demostració de les característiques del producte en el Mateix de punt de venda

La Venda personal


La venda personal suposa Una relació directa entre el venedor i el client.

Les Relacions públiques


Les relacions Públiques intenten potenciar les relacions que l’empresa manté amb altres Agents socials, ja siguin de l’exterior de l’empresa (mitjans de comunicació, Sindicats, proveïdors, clients...), ja siguin de l’interior (treballadors, Accionistes...).A l’empresa l’interessa vendre una imatge en diversos Moments:

5. La distribució


La distribució és el conjunt de processos que condueixen el producte des de l’empresa fins al Consumidor.

Funcions de la distribució

El transport


S’entén com el Conjunt de decisions que afecten el mitjà de transport més adequat, la mida de Lot transportat i la freqüència del transport.

L’emmagatzematge


Un cop el producte Està acabat pot passar per diferents magatzems, ja sigui en la mateixa empresa , o bé en el magatzems d’alguns dels intermediaris que intervenen en la cadena De distribució.

La informació i L’assessorament al client


El canal de distribució


El canal de Distribució és qualsevol dels mitjans que s’utilitzen per aconseguir que Els productes recorrin el camí des del productor fins al consumidor.

Segons la propietat del canal, podem parlar de:
Canal propi o directe, quan l’empresa Productora arriba directament al client.
Canal extern o aliè, quan la distribució La fan les empreses diferents de la productora.

Els intermediaris, Són el conjunt de persones o institucions que permeten el trasllat de Productes:

Els majoristes Són els que compren als productors o a altres majoristes productes que Posteriorment venen a altres intermediaris, que poden ser majoristes o Detallistes.

Els detallistes Són els intermediaris que venen el producte al consumidor final: és l’anomenada Venta al detall.


Entradas relacionadas: