Calcul del valor de mercat dels fons aliens

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

 

2- CREIXEMENT I Producció

PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

El PIB es el valor monetari de tots els bens i serveis finals produïts per un país en un període de temps determinat, generalment un any. El PIB es compon d’una serie de valors anomenats, consum, inversió, despesa publica,exportacions i importacions. El PIB no mesura possibilitats, sinó realitats: es un calcul d’allo que realment es produeix,es a dir, del valor total de tots els bens i serveis finals produïts en un país.

Característiques DEL PIB

1- Segueix un patró monetari: Com que utilitza un mateix patró de mesura, permet agrupar i mesurar en euros tots els bens i serveis, des de pomes fins a automòbils. El PIB suma pomes i automòbils utilitzant el resultant de multiplicar les quantitats corresponents pel seu preu de mercat en euros.

2- Nomes te en compte activitats declarades: Comptabilitza únicament les transaccions de bens i serveis declarades a l’Administració publica. Per tant les operacions o feines ileals no s’ inclouen.

3- Fa referencia únicament al valor dels bens finals: pq el valor dels bens intermedis ja ha estat inclòs per l’empresa que ven al consumidor final. Si els volants que formen part dels vehicles s’incloguessin en el PIB anotaríem dues vegades el mateix, pq el preu de l’automobil ja inclou el del volant.

4- Mesura el valor d’allo que produeix dins les fronteres d’un país: Així si un ciutadà búlgar te una empresa a Espanya el valor de les seves vendes ja sigui a Espanya o a l’estranger , pertany al PIB espanyol, en canvi allo produït per un ciutadà espanyol fora de les nostres fronteres , pertanyera al PIB del país en qüestió .

5- Fa referència a allò produït en un període determinat, normalment un any: No inclou les operacions de segona ma ni les vendes de productes fabricats abans, pq ja han estat comptabilitzades al moment oportú en el PIB d’anys anteriors. Calcular el PIB de períodes aïllats en lloc de l’acomulat en diversos períodes, permet comparar el creixement econòmic que s’ha produït en diversos períodes de temps.Entradas relacionadas: