C2, Aillament Termic i Forjats

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 
PLASTIC
POLIESTIRENO:
Expandit: Porexpan, Espuma rigida, Q esta sotmesa a l'accio del vapor d'aigua per augmentar 50 vegades el seu volum quedant l'aire en el seu interior. S'estableix termicament fins els 70º, generalment es de color blanc i prim.
Extruit: Es presenta en forma de espuma de poliestire extruit, de densitat mes elevada q el expandit i per aixo es considerat de millor calitat. Absorveix molt poca aigua, es ideal per cobertes.
POLIURETA
Es presenta com una espuma rigida de poliureta i s'aplica per projeccio, te una baixa densitat i practicament no absorveix aigua, color groc, ha de posarse un grosor de 3cm, te la caract de ser aun aillant monolitic.
MINERAL
Perlita Expandida: Roca volcanica amb aigua de cirstalització al seu nucli, s'obte triturantla i escalfanla a 1200º, augmentant aixi el seu volum (no es pudreix, es incombustible fins a 1000º, denistat baixa, economic).
Arcilla Expandida: Arlita, s'obte per coccio a 1200º, son grans rodons marrons, baixa densitat (375/450 kg/m3), no es pudreix i es incombustible, s'utilitza per cambres d'aire i per morters lleugers.
Vermiculita: derivat de la descomposicio de la mica, conte aigua cristalitzada a l'interior, quan s'escalfa te la capacitat d'atrapar bombolles d'aire al seu interior, poc dens (90/140 kg/m3), te les mateixes aplicacions q la arcilla expandida.
Hormigon celular: Formigo lleuger per q es creen bombolles d'aire al seu interior.
Llana de roca: Es crea a partir de roca volcanica, es semblant a la fibra de vidre
Fibra de vidre: S'obte del vidre, es incombustible, no produeix gasos toxics, no es pudreix, facil colocacio, d'asecat rapid.
VEGETAL
Cautxu: Origen vegetal, bon poder aillant, aillament acustic.
Fibres vegetals: Panells de fibres vegetals, falsos sostres, aillament acustic.


FORJAT:
-Absorveix tot allo q grabita sobre ell entregant-lo als elements estructurals verticals
-Arriostrar tot el conjunt de l'edifici fent q les distancies relatives entre elements estructurals verticals no es modifiquin
-Limitar l'esveltesa dels pilars i amb ella el vinclament
-Rebre totes les carregues horitzontals i repartirles entre tots els elements estructurals verticals (portics, murs de carrega). Aixo provoca un efecte diafragma q es l'efecte q davant l'accio del vent el portic amb la paret de tancament transmetra la carrega als altres portics
- Els forjats son un compartiment contra el foc, sectoritza l'edifici

PARTS FORJAT:
1-
Barres: Recolçada en elements verticals (parets, portics), Col·locades paralelament a una dist de 60 a 80. Poden ser metaliques, fusta, formigo armat (RETICULAR), pretesat (UNIDIRECCIONAL)
2-
Revoltons: Omplen espai buit entre biguetes, element alleugerant, poden ser resistents o no. Peces buides, reforçades interiorment per proporcionar rigidesa a al peça. La finalitat es alleugerir el forjat. Poden ser ceramics, de formigo premsat i fins i tot de porex.
3-
Formigo abocat i capa compressio: Per a que el forjat treballi com a un element s'ha d'abocar formigo per a q les barres treballin com un unic element i fer una capa de 4 o 5cm per la capa compressio.
4-
Engraellat: Reticula uniforme formada amb rodons d'acer coarrugat de diametre 4mm (nova norma, minim 5mm). La finalitat es ajudar a dissipar les carregues q s'apliquen sobre la capa de compressio i fer del forjat un conjunt mes monolitic.

Entradas relacionadas: