Byg

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 689 bytes

 
1ªllei:si es creuen 2 individus dif pero homozigots la descedecia es uniform
e 2ª:els dosfactors hereditaris que inf
ormen sobre un mateix caracter no es
fusionen i durant el proces de formaci
o dels gametes se separen.3ª:quan d
iversos caracters es combinen entre si,s'hereten de forma independent
Huma 46 cromo.diplo:total parells nucli.Haploide:nombre de parelles.
mutacio: canvi en adn d'una celula que es produeix espontaneamenti a
l'atzar.Tipus:numeriques,estructurals.proves de l'evo:relcions de parentiu basades en latonomia,fossils,biogeo
grafia,proves bioquimiques,proves
embriologiques

Entradas relacionadas: