Biomes y ecosistemes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 
desert:son biomes caracterizats per la escassetat de lluvias.la temperatura se distingue els deserts freds y els calids.la vegetacio:es molt escasa y presenta adaptacion extremes per aretindre aigua.la fauna:es bastant pobra entre els vertebrats destaquen els reptils.sabana:es caracteriza per le existencia de una estacio seca(del novembre a abril)y humedad(de mayo a octubre)la vegetacio:te un component mayoritari de graminies frecuents els matolls y fins y tot els arbres.la fauna:es molt rica y abunden els hervivors,alguns de ells de molta grandaria,com elefant.zebres,gaseles,carnivors:lleons,lleopads.selva tropical:cobrix grans extensions en les proximitats de ecuador.el clima es olt calid y les diferencies de la temperatura estacionals son menor en les q hi ha entre el dia y la nit. les precipitacions son molt abundants.la vegetacio:es exuberant y extraordinariament variada.la fauna:es tmb molt abundant y amb una diversitat molt alta:aixi,un sol arbre pot allotjar 600 especies diferents de insectes.els principals ecosistemes acuatics:necton:pertayen a aquest grup tots els nadadors actius,com ara els

peixos,cefalopodes,mamifers.neuston:format per aquells organismes q viuen en la superficie,com les lentilles de aigua,els insectes flotadors.placton:compren els organismes q suren mes o menys passivament o q sols son capaços de xicotets desplazaments.toplacton:format per algues unicelulars bacteris fotosintetics y cianobacteris y el zooplacton.perifiton:compren els organismes q viuen sobre plantes aquiatiques,com alguns moluscs.bentos:format per aquells q resten fixos al fons o en estreta relacio amb ells,com algues.ecosistema de aigua dolça:constituix un conjunt de ecosistemes delimitats q contenen menys especies q els ecosistemes marins la velocitat del corrent es el factor limitant principal y segons aquest es distinguixen:aigues tranquiles:les comprenen tolls,llacs y estanys.es caracterizen per posseir una gran extensio amb relacio a la seua poca profunditat els canvis de temperatura son importants y sovint.alguns tolls y estanys poden desecarsse.els llacs:son molt mes profunds y extensos q els tolls y els estanys,presenten una capa superior calenta a lestiu y freda a invierno y una capa inferior sempre freda.

Entradas relacionadas: