Biologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

#Lenergia dels nutrients
Després de la digestió, els nutrienst obtinguts a partir dels aliments passen a la sang i són transportats a totes les cèl·lules de l'organisme.
-Les cèl·lules utilitzen una part dels nutrients per fabrikar els seus propis materials. Així, les cèl·lules creixen, es divideixen i originen noves cèl·lules.
- Una altra part dels nutrienst orgànics que arriben a les cèl·lules s'utilitzen per obtenir energia gràcies a la respiració cel·lular, que té lloc a l'interior dels mitocondris.
la glucosa és el nutrient més utilitzat per les cèl·lules. Durant la respiració cel·lular de la clucosa tenen lloc els fenòmens següents:
-consum d'oxigen: imprescindible xk es produeixi l'oxidació dels nutrients.
-alliberament d'energia utilitzable per les cèl·lules per realitzar les seves funcions.
-Producció de diòxid de carboni i aigua. L'aigua és necessària per a l'organisme, xro el dioxid de karboni es un residu k ha de ser expulsat al medi extern.
Tmbé els lípids i les proteïnes poden ser utilitzats com a combustibles. La destrucció de les substancies que contenen nitrogen, com els aminoàcids de les proteïnes, genera residus, com la urea, que són tòxics i tmbé han d'expulsar-se.
#L'aparell respiratori:és el responsable de renovar els gasos (O2 i CO2) entre l'organisme i el medi extern. Els conductes per on circula l'aire en l'aparell respirator s'anomena vies respiratòries:
-les vies respiratòries superiors són el nas, la faringe i la laringe.
-Les vies respiratòries inferiors inclouen la tràquea, els bronquis i els bronquiols, alvèols i la xarxa de capil·lars sanguinis que els envolta formen els pulmons.


-L'intercanvi de gasos: es el pas de l'oxigen de l'aire dels pulmons a la sang i el pas del diòxid de carboni de la sang als pulmons. L'intercanvi de gasos s'esdevé en els alvèols pulmonars. Les caracteristiques especials d'aquestes petites bosses que fan possible aquest intercanvi són:
-El conjunt de tots els alveols pulmonars representa una superficie d'intercanvi molt gran.
-Els alveols estan envoltats d'una densa xarxa capilar per on poden circular uns 8000mil litres de sang al dia.
-les dues membranes que separen la sang de laire alveolar son molt fines i permeten la lliure circulacio de gasos

Entradas relacionadas: