Biogeo/tobillo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,12 KB

Erliebea paisajearen ezaugarri diren lurrazaleko formen multzoa da.
K anpo prozesu geologikoak,agente geologikoek eragindako erliebe-alfdaketak dira.
1. METEORIZAZIOA: arroka apurtzea edota arrokaren osagai diren mineralen transformazio kimikoa.
2. EROSIOA: Arroken higidura: Higiduraren intentsitatea aurretik meteoriz azioa gertatu izanaren menpe dago.
3. GARRAIOA: Meteorizazioaren eta erosioaren ondorioz sortutako meterialak lekualdatzea
4. SEDIMENTAZIOA: Garraiatutako materialak metatzea
_____
Agente geologikoak-> URA / HAIZEA
URA
-Ibaiak:Ibilgu finkoa dute ur-korronte iraunkor eta jarraiak dira.Uraren jatorria euria, uharrak lurpeko urak, desizosteetan sortutako ura edo ibai txikiagotan sortutakoa: IBILGUAK:
1. malda oso handia / arroken erosioa da nagusi / arroken zatiak biribildu meteorizazioaren ondorioz eta abrasioaren ondorioz erdiko ibilgurantz jo.
2. malda txikiagoa da eta ura mantsoago eta indar gutxiagoz doa / garraioa da nagusi, kimikoa zein fisikoa.
3. ia maldarik ez duten lekuei dagokie/ uraren abiadura txikia / ibaiak garraiatutako materialen sedimentazioa da nagusi.

-Uharrak: Aldian aldika sortu ohi diren baina beti ibilgu beretik igarotzen diren ur korronteak dira.Uharraren ibilguaren luzera ibaiarena baino txikiagoa da. ZATIAK:
1. sarrera-ahoa goialdea da / malda oso zorrotza eta ura abiadura-indar andiz/ erosioa bizi bizia.
2. isurbidea erdiko zatia da/ malda nabarmena ura abiadura-indar andiz/ materialen garraio eta erosioa gertatu.
3. deiekzio-konoa bukaerako zatia da/ malda ez da oso handi/ abiadura-indar txiki/ sedimentazioa nagusi

-Lurpeko urak: Arroken poroetan edota pitzaduretan dauden urak dira.Lurpeko uren iragazketatik etorritako urak dira. Lursail jakin batean aurki diteken lurpeko uraren kantitatea ondoko factoreen menpe dago.
1 arroken iragazkortrasuna
2 ebapotraspirazioa
3 lursailaren malda
4 landareria

-Ozeano eta itsasoak: ->Olatuak / Korronteak/ Mareak
-Glaziarrak: Mendi handien tontorretan eta poloetan kokatutako izotz.masa handiak dira.kokapen geografikoaren arabera bi mota: 1 kasko polar edo inlandsiak 2 haranglaziar edo glaziar alpetarrak.

Entradas relacionadas: