Bio geo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,53 KB

 

Lip:C,H,O atomoz osoturiko biomolekula.Oxigeno gutxi,talde heterogenoa, uretan disolbaezinak,urak baino dentzitate gutxiago.Sailkapena:-funtzioaren arabera,-konposizio atomikoaren eta gantz azidoak bai ala ez.1.saponifikagarriak.2. saponifikaezinak.(1)-gantz azidoak:14-22karbono bikoitia,karboxilo taldea mutur baten(-cooh).disolbagarritasuna, esterifikazio eta saponifikazioan parte hartu.-azilglizeridoak:gantz azido eta glizerinaz osaturiko esterrak.disolbagarritasuna,xaboien eraketa. Funtz:zelulek erreserba energetikoak izatea,isolatzaile gisa eta erazoen aurka.-argizariak:alkohola eta gantz-azidoak eratutako esterrak.Funtz:animalien eta landareen egiturak estaltzea eta babesa ematea.-fosfolipidoak:glizerina molekula,2gantz azido,azido fosforikoa eta horri loturiko ordeskapen taldea.disolbagarritasuna. Funtz:egituraketa eta zelula mintzen oinarrizko editura osatuz.(2)-esterolak:A,B,C,D etaD loturiko hidrokarbonatu batez osatuak.disolbagarritasuna. aipagarriena animalien kolesterola.-kolesterolaren deribatuak:hormona esteroideak,sexu hormanak.behazun azidoak,gibelean sortutakoak lipidoak emultzionatzeko.Dbitamina,xurgapenak errazteko.-terpenoak:A,Eeta K bitmk garrantzitzuenak.**Pro:C,O,H eta N atomoaz osoturiko biomolekula.aminoazido izeneko monomeroz osotutako polimeroak.Aminoazidoak:karbono zentral bat du,horri lotuta:karboxiloa,amino taldea,h-a,R talde aldakorra.Lotura peptidikoa:Aak lotzen dituen lotura kobalentea.-peptidikoak(100aa baino gitxio)-proteinak(100aa gora)-heteroproteinak(aak+beste talde bat).Egitura:4.-Primarioa:katea polipepetidoak eratzen duen aa-en sekuentzia.Egonkortasuna lotura peptidoei esker lortu.-sekundarioa:egitura primarioa sortzen tolesten sortzen den egitura. Egonkortasuna lotura peptidiko eta H.zubiei esker lortu.1.alfa-helizea.2.beta-konformazioa.-tertziarioa:egitura sekundarioa tolestean sortzen den egitura.egonkortasuna hidrogeno,difusio zubiak eta elkareragin higrofobikoei esker mantentzen da.1.globularra(funtzio dinamikoa).2.harikara(funtzio estatikoa).-kuaternarioa:egitura tertziario 2 edo +ao batzen direnean lortzen da.egonkortasuna katea ezberdinetako R taldee artean gertatzen diren hidrogeno,ioniko eta beste lotura batzuk ematen dizkiete.1.globulara.2.harikara. Propietateak:-espezifikotasuna:proteinak berbera dituzten 2 organismok beti ditu batak besteak ez dituen proteinak.-disolbagarritasuna:uretan disolba daitezke talde polarrak ditzute aa aski edukita.-ahalmen indarjetzailea:disolbatzen direnak azido edo base gisa joka desakete.-desnaturalilazioa:beroak et phak lotura apurtu eta egitura galdu egiten dute.Funtzioak:-egitura:indarra eta iraunkortasuna ehunei.-erreserba:hidrolizatuz, aak energia lortu.-hormonala:batzuk prozesu metabolikoen erregulazioan parte hartu.-entzimatikoa:erreakzio kimikoen abiadura erregulatzen duten proteinak.-defentza:agente patogenoak neutralizatu.-garraioa:beste sustantzia batzuekin elkartu ehunetara garraiatzeko.-uzkurdura:zelulei eta organuluei gaiasuna eman.-homeostatikoa:proteinek zelularen ph-a erregulatzen dute.

Entradas relacionadas: