Bienio negro reforma agraria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en gallego con un tamaño de 7,21 KB

 
Nas eleccións de febreiro de 1936 fracasan o PRR e a CEDA e triunfa a Fronte Popular. Alcalá Zamora, chamou A gobernar a Manuel Azaña que continúa as reformas impostas no bienio Reformista e aproba unha amnistía para os represaliados da revolución de Outubro. Entre as reformas destacan: a reforma agraria, a reforma laboral, a Reforma educativa e a reforma militar.
Nesta degradouse aos altos cargos do Exército produciuse o desterro de xenerais militares (Franco a Canarias, Mola a Pamplona...). O goberno de Azaña atopouse cunha crispación e o Congreso decidiu Nomear coma presidente a Azaña. O novoxefe de goberno, Casares Quiroga, foi Incapaz de parar os atentados falanxistas e a vinganza dos Gardas de Asalto e Ante esta situación de crispación o 17 de xullo de 1936 dáse un Golpe de Estado En África (sublevación militar que chega á península o 18 de xullo) coobxectivo De tomar Madrid, o cal fracasa dando lugar á Guerra Civil.||As características Xerais da guerra civil son: o enfrontamento entre dous bandos (antirreformistas E reformistas); a partición inicial do territorio en dousespazos; a guerra Dependeu dos movementos terrestres, especialmente das tropas lexionarias; o Dominio de recursos económicos diverxentes, durante a guerra resultou clave a Falta de alimentos nos espazos industriais; a sinaturadun pacto internacional De “non intervención” no conflito español (proposto por Gran Bretaña e Francia)aínda Que Italia, Alemaña e Portugal apoiaronaos sublevados e a URSS e Brigadas Internacionais axudaronaos republicanos;a maneira de financiarse (os sublevados Con compras a crédito do material bélico e os republicanos pagando a axuda coas Reservas de ouro do banco de España); a represión sobre a poboación civil(os Paseos)e por último un alto custe económico e demográfico ||Durante a guerra Ambos bandos evolucionaron politicamente. Por unha parte naFronte Popular a Sublevación do 18 de xulloprovocou que os anarquistas da CNT-FAI (coapoio da UXT) aproveitasen para impoñer a creación de xuntas revolucionarias e a propiedade Colectiva de fábricas ademais de actuar violentamente contra o clero
Tamén causou Unha gran desorientación entre os dirixentes da Fronte Popular, que tiveron Dificultades de gobernó.|| Largo Caballero (PSOE) resultou o único capaz de Controlar a situación para isoprocurou reducir tensións integrando no goberno a Ministros de moitas tendencias; trasladou o goberno a Valencia para distancialo Do fronte de batalla e iniciou un proceso de reformas políticas, militares, Continuou a reforma agraria, impuxo o control estatal sobre os bancos, Nacionalizou industrias básicas...||Non obstante xurdiron conflitos e Largo Caballero tivo dificultades para controlar a situación.TralaCrise de Maio de 1937 Largo Caballero, rexeitado por comunistas e por parte dos socialistas, ten que Dimitir. Os socialistas liderados por Indalecio Prieto e os comunistas Liderados por Santiago Carrillo tratan de fortalecer á República pactando o Nomeamento do socialista Negrín como novo xefe de goberno, o que produce o Traslado da sede de Valencia a Barcelona e plantea a resistencia total á espera Do inicio da II Guerra Mundial. Porén os continuos fracasos militares, a caída De Barcelona, os enfrontamentoscos anarquistas e troskistas e outras Dificultades fixeron que os republicanos aceptasen a rendición, e unha gran Parte delesoptou polo exilio.||Pola outra parte, a evolución política do Goberno dos sublevados caracterizousepola creación dunha Xunta de Defensa Nacional, que prohibiu os partidos políticos (só carlistas e CEDA eran Permitidos), paralizou a Reforma Agraria e declarou a persecución de todos os Sospeitosos de ter colaborado coa República. Tamén destacan as mortes do XeneralSanjurjo e do xeneral Mola,Estas mortes son importantes porque colocaron A  Franco como primer candidato a ser Dictador, que sendoapoiado polos sublevados convértese en xefedunha “xunta Técnica” de Defensa Nacional.||Franco, tomouunha serie de decisións. En Primeiro lugar decretou a desaparición da Xunta de Defensa Nacional e creou una Xunta técnica do estado. Procurou tamén introducir á sublevación un caracter Nacionalista español para atraer aos monárquicos e a idea de cruzada contra os Infieis para conseguir o apoio do clero católico. Un feito importante foi a Promulgación do Dereito de Unificación no cal falanxistas e carlistas fanse Cargo da Falanxe Española .Cabe destacar que Franco asume todos os poderes Convertíndose en xefe de estado, goberno e de partido e obtén do clero apoioaos Sublevados. Ademaisobriga a permanecer no exilio aosseusrivais para evitar Conflitos.||En 1938 fórmase o primeirogoberno franquista (a imitación dos Fascismos italiano e alemán) que dirixiu o Alzamento Nacional. Tomáronseunha Serie de medidas como: aprobación do Foro do Traballo (imitación do fascismo Italiano); derrogación das reformas (militar, agraria...); depuración de funcionarios; Abolición de leis educativas, de sufraxio, divorcio...; restablecemento dos Intereses do clero en educación e cultura e da censura da Imprenta; a creación da Lei de responsabilidades políticas e o mantemento Da ordegrazasó liderado único, partido único (Falanxe Española e de las JONS) e Férreo control ideolóxico (clero).||Tras unha serie de fases de guerra en 1939 Finaliza a Guerra Civil coa vitoria militar do Alzamento Nacional controlando Madrid.||A guerra provocou consecuencias en política interna como a dualidade De gobernos durante a guerra; a imposición dunha ditadura militar que fixo Desaparecer todas as liberdades dos sistemas democrático e republicano o Fracaso do goberno republicano e a decisión do goberno franquista de abolir as Reformas; ;o restablecemento dos privilexios da igrexa católica (control da Educación) e censura da imprenta.||En política externa a Guerra Civil Implicouunha vitoria dos fascismos italiano, alemán e portugués sobre os Réximes democráticos e a URSS. Nasprimeiras cabe destacar o agravio das Dificultades derivadas da crise do 29, a destrución dos recursos económicos abandono Das cidades cara ao campo e o incremento do gasto público, provocando a ruína Total da Facenda Pública .||Doutra banda as consecuencias demográficas foron Terribles coa morte de aproximadamente medio millón de persoas. No espacio Republicano foron incapaces de controlar aos anarquistas, comunistas e Socialistas na tendencia a practicar paseos selectivos coobxectivo de evitar Traicións. Na zona sublevada decretábase a execución dos intelectuais, mestres.. Mediante paseos. ||Ao longo da guerra produciuse na zona republicana o envío de Nenos a outros países para protexelos da guerra e na zona sublevada arrebatada á república produciuse un exilio masivo.||Ao remate da guerra a maior parte dos Vencidos entraron en cárceres e campos de concentración e de traballos forzados. Moita outra xente permaneceu oculta durante anos.||En conclusión, tras tres Anos de guerra instáurase un réximeditatorial militar dirixido por Fco. Franco. O período de posguerra será de profunda crise económica, miseria e fame para a Sociedade española. 

Entradas relacionadas: