El bestiar equí de que s'alimenta?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,24 KB

 

Podríem definir un aliment com la Substància constituïda per aigua, sals minerals i matèria orgànica que aporta Als éssers vius els nutrients i l'energia necessaris per satisfer les Necessitats vitals.

L'agricultura: 
l'origen de l'agricultura Es remunta a fa uns 10.000 anys.

Classificació de cultius:


Els cultius es classifiquen en herbacis i arboris.

Els cultius herbacis són plantes de Pocs anys de vida productiva i no tenen una tija llenyosa o tronc. Poden ser:

Intensius:


 Es caracteritzen Per l'elevat valor econòmic de cada planta (patata, enciam, pèsols, mongetes) i Les plantes ornamentals i de flor tallada.

Extensius:


es tracten com una Unitat sense diferenciar-se individualment.(cereals, farratges, gira-sol, soja, Cotó, lli)

Els cultius arboris estan formats per Arbres o arbusts, són de llarga durada.(olivera, vinya, pomera, Presseguer,ametller i avellaner.

El reg:


 

Conreus de Secà

depenen íntegrament de la pluja.

Reg per aspersió:


consisteix a llençar Aigua polvoritzada

Reg localitzat:


consisteix a aportar un Fil d'aigua gota a gota

Tècniques de conreu:


El guaret és Una tècnica antiga que deixava reposar la terra durant un any després de Conrear-la d'un a tres anys; això permetia que la terra recuperés la fertilitat De manera natural.

El monocultiu: 
consisteix a conrear Sempre la mateixa planta

Tècniques de producció:


 En l'explotació extensiva, el Bestiar pastura lliurement pels prats i s'alimenta d'herba i farratge fresc

En l'explotació intensiva, el bestiar està Sempre estabulat i s'alimenta amb pinsos o aliment concentrat

En l'explotació mixta, el bestiar pastura Lliurement a l'estiu, quan els prats i la meteorologia són millors. La resta de l'any s'estabula en granges.

El bestiar

El bestiar boví (vedells, Vaques,bous).

El bestiar equí (cavalls).

El bestiar oví (xais)
 i Carpí (cabres)

El bestiar porcí (porcs)

L' aviram (aus)

Els conills 

La pesca

La pesca costanera es fa en vaixells Petits que solen tornar a port en acabar la jornada i que no tenen maquinària Per conservar el peix.

La pesca d'altura es fa amb vaixells Grans amb sistemes electrònics de recerca dels bancs de peix, i que disposen de Maquinària per conservar el 

peix durant dies o setmanes

Ormeigs i arts de pesca

La nansa

El palangre

La tècnica d'encerclament

La tècnica d'arrossegament

L'aqüicultura

Les plataformes de cria de mol·luscs

Les piscifactories són instal·lacions A terra que fan la cria, la selecció i 

l'engreix de peixos d'aigua dolça, com el salmó i la Truita.

Els tractaments de conservació

Els tractaments tèrmics

Els tractaments tèrmics sotmeten els aliments a Temperatures altes.

L'escaldat consisteix a sotmetre el Producte a temperatures elevades 

durant un període curt de temps, gràcies a l'acció de L'aigua o del vapor

d'aigua.

L'esterilització
 Consisteix a escalfar Progressivament l'aliment fins a 

arribar a temperatures al voltant de 120 graus 

L'esterilització UHT, l'aliment es sotmet A temperatures de fins a 

140 graus durant pocs segons 

La cocció, sistemes de cocció: Fregir, bullir, rostir o enfornar.

Els tractaments frigorífics


rebaixen la temperatura del producte

·La refrigeració:

 consisteix a Rebaixar la temperatura de l'aliment fins a valors entre 0 i els 8 graus.

·La congelació:

rebaixa la temperatura Del producte fins als valors entre 

-18 i -22 graus.

La deshidratació és una tècnica que Elimina el contingut d'aigua d'un 

producte 

Tractaments químics

Un conservant és una substància Química natural o sintetitzada que frena

o destrueix els microorganismes presents en un Aliment.

La sal

El sucre

El fumatge

La fermentació és un procés realitzat Per microorganismes que

modifiquen la composició dels aliments i en milloren Les propietats

La fermentació làctica produeix àcid Làctic. S'utilitza en la fabricació del

iogurt i el mató.

La fermentació alcohòlica produeix alcohol. S'utilitza per obtenir 

begudes alcohòliqües derivades del raïm (vi), l'ordi (cervesa), la canya de

sucre (ROM), l'arròs (sake), les pomes (sidra), Etc. 

La fermentació acètica produeix àcid acètic Vinagre

Envasament

L'envàs és un recipient en contacte Directe amb el producte, que el 

protegeix de condicions externes.

Materials dels envasos

Els materials dels envasos han de ser inalterables i No han d'interaccionar

amb el producte, és a dir, no li han de transmetre Olors ni sabors.

Bric


Entradas relacionadas: