Béns i serveis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,33 KB

 

Un sistema econòmic és la Manera com s’organitza una societat per satisfer les necessitats Humanes a partir d’uns recursos limitats. Això porta al Plantejament de 3 preguntes:

Problemes econòmics fonamentals


 1. Que produir?


  1. Quins béns i quantitats es Produiran? Els desitjos són superiors als recursos, per la qual Cosa hem de triar què produir i a què renunciem.

 2. Com produir?


  1. Com seran empleats els recursos Econòmics en produir els béns i serveis. Es tracta de buscar la Forma òptima de produir, tenint en compte no sols l’eficiència, També factors socials i mediambientals.

 3. Per a qui seran produïts o com Es repartiran?


  1. No es res fàcil trobar la manera De distribuir la producció entre els membres de la societat, Tenint en compte el que aporta cada un i la necessària solidaritat Amb els menys afortunats.

Els sistemes econòmics tenen aquestes Funcions:

 1. Prendre la decisió del que cal Produir

 2. Distribuir els recursos per a la Producció

 3. Fer arribar el producte al Consumidor

 4. 4. Intentar fomentar el creixement Del sistema Esclavisme feudalisme socialisme mixta capitalisme

El Sistema capitalistaes considera com un sistema econòmic en el Qual el domini de la propietat privada sobre els mitjans de producció Té un paper fonamental.

El fundador va ser Adam Smith amb la Seva obra “La riqueza de les naciones” que descriu els principis Econòmics bàsics que defineixen el capitalisme.

CARACTERÍSTIQUES

 1. Els mitjans de producció són Propietat privada.

 2. L’activitat econòmica apareix Organitzada i coordinada per la interacció entre compradors i Venedors que es produeix en els mercats.

 3. Els productors es veuen obligats a Utilitzar els seus recursos de manera que puguen satisfer la demanda Dels consumidors.

 4. Predomina el sector privat

El sistema capitalista falla perquè:


 • Bens Públics:


  El sector privat Falla en la provisió dels béns o serveis públics.
 • Existència De monopolis:


  Algunes Empreses abusen de la seua posició dominant al mercat i fixen uns Preus excessivament alts.
 • Externalitats Negatives:


  Les empreses Provoquen efectes nocius sobre el medi queno assumeixen i a més Hipotequen el futur de la societat.
 • Distribució Desigual de la renta:


  S’accepta que el mercat és el millor mecanisme de creació de Riquesa, però esta no es distribueix equitativament entre la Població. El capitalisme dóna lloc a una societat desigual, Accentuant les classes socials.
 • Inestabilitat Cíclica:


  L’evolució de L’economia és cíclica, alternant èpoques decreixement amb les Crisis.

El sistema comunista:


Karl Marx fou el fundador del Comunisme. Hi destaca el seu odi a La burgesia.

Karl Marx, afirmava que la idea Que el treball és la font de tota riquesa i que el treballador obté Només una petita part d’aquesta riquesa. La part més important Del producte del treball va al capitalista.

Va prendre influència del filòsof Hegel, en concret el mètode del materialisme dialèctic. En ell, la Relació conflictiva entre les forces productives i les relacions de Producció, mitjançant el canvi tecnològic, són la força motriu De la dinàmica social. El que denominava superestructura de la Societat era un simple reflex de la base econòmica. Així, segons Marx, el pensament burgès és irreconciliable amb la psique Treballadora.

CARACTERÍSTIQUES

 • L’Estat és l’únic agent econòmic existent en l’economia nacional.

 • No Existeix la propietat privada, tot és de l’Estat

 • Tots els productes oferts al país Seran subministrats per l’Estat mitjançant una planificació Prèvia

 • La Política fiscal dins d’un sistema planificat és del 100% ja que Tot el que produeixen les empreses i els obrers és de total Benefici per a l’estat.

 • Totes Les activitats econòmiques que es desenvolupen al país són de Total propietat de l’Estat.

 • Per tant l’Estat és amo i Senyor de tot el que es troba en el seu territori.

El sistema comunista falla perquè:


Aquest estat en realitat l’única cosa que aconsegueix és cobrir Les necessitats bàsiques, així que quedarien moltes necessitats Sense cobrir.

Factors que van precipitar la caiguda Del comunisme:

 1. Absència d’informació i errors De previsió.

 2. Les previsions tampoc són Encertades.

 3. Falta d’incentius. Els preus i Salaris són fixats per l’estat, les empreses no són competitives I els treballadors estan desmotivats.

 4. Excessiva burocràcia.

El sistema de subsistènciaes caracteritza perquè en les famílies produeixen per cobrir Les necessitats bàsiques. Els pocs excedents que produeixen els Venen o els intercanvien en mercats locals.

Aquests tipus de societats es Caracteritzen per practicar una agricultura, ramaderia i artesania Tradicional que no està o està poc mecanitzada.

Aquest tipus de sistema econòmic el Trobem als països subdesenvolupats.

El sistema econòmic de model Mixt:


és una barreja d’aspectes del sistema econòmic Capitalista i del comunista. Trobem dos tipus:

 1. Té com a base el sistema econòmic Capitalista al qual s’incorporen alguns aspectes del comunista. És El que s’anomena sistema econòmic de capitalisme social.

 2. Té com a base el sistema econòmic Comunista al qual s’incorporen aspectes del capitalista. És el Que s’anomena sistema econòmic de model mixt xinès.

L’estat intervé en l’ordre social I econòmic:

 • Estableix el Març jurídic Institucional

 • Soluciona les fallades del mercat: Béns públics, distribució de la renda, cicles i monopolis.

L’Estat sols intervé per a garantir La provisió de béns públics, bàsics per a tota la societat. La Resta ho decideix el mercat.  

Entradas relacionadas: