Beharrak asetzeko ondasun eta zerbitzuak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 41,07 KB

 
 • Eskasia maila:

 1. Askea: Mugagabeak dira. Adibidez: Airea,argia,..

 2. Ekonomikoak: Prezio bat dute. Adibidez: Etxea, botoia,..

 • Funtzioa:

 1. Kontsumoa: Giza beharrak zuzenean asetzen duena. Adibidez: Kotxea,izozkia,...

 2. Kapital: Ekoizpen jarduerak egiteko behar diren guztiak. Adibidez: Dirua,traktorea,...

 • Eraldaketa maila:

 1. Bitartekoak: Beharra asetzeko eraldaketa behar duena. Adibidez: Arrautzak

 2. Amaierakoak: Erabiltzeko edo kontsumitzeko prest daudenak. Adibidez: Tortilla bat

 • Ondasunak eskuratzea:

 1. Publikoak: Horiek erabiltzean inor baztertzen ez bada. Adibidez: Parkeak, eskolak,...

 2. Pribatuak: Horien erabileran norbait baztertzen bada. Adibidez: Motor bat,..


 • Aukera kostua: Erabaki bat hartzen den bakoitzean uko egiten zaionaren balioa da.

 • EAM: Gizarte batek ekoizpen baliabide eta teknologia batzuk erabilita aldi jakin batean ekoitzi ditzakeen ondasunen eta zerbitzuen gehienezko kopurua da.

 • A,B,C,..: EAM-ren gaineko konbinazioa- Enpresak bere baliabideak %100ean erabiltzen ditu- Ekoizpen maila gehiago lortuz- Efizientziaz kontsumitzen.

 • G: EAM azpiko konbinazioa- Ez ditu bere baliabide guztia erabiltzen- Kontsumoa ez da gehiengoa- Kontsumoa ez da efizientea.

 • H: EAM-ren gainetik konbinazioak-Ezinezkoa da ez duelako baliabide nahikorik.

 • Eguneroko bizitzarako zerbitzuak:

 1. Etxez etxeko zerbitzuak

 2. Haurtzaroaren arreta

 3. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak

 • Bizi kalitatea hobetzeko zerbitzuak:

 1. Etxebizitzarako hobekuntzak

 2. Segurtasuna

 3. Garraio kolektibo globalak

 4. Hiri espazio publikoen aprobetxamendua

 • Kultura eta aisialdi zerbitzuak:

 1. Turismoa

 2. Ikus entzunezkoen sektorea

 3. Kultura ondarea

 4. Tokiko kultura garapena

 • Ingurumen-zerbitzuak:

 1. Hondakinen tratamendua

 2. Uraren kudeaketa

 3. Natura eremuen babesa eta kontserbazioa

 4. Kutsadura arautu eta kontrolatzea


Kontratua amaitzen bada ZER?


 1. Lana uztea → Finikitoa kobratzeko eskubidea izango du

 2. Langileak kontratua mozteko eskatzen badu → Epaileak erabakitzen badu enpresak ez dituela bere beharrak bete indemnizazioa kobratzeko eskubidea du

 3. Kontratua amaitzen bada → Langileak finikitua kobra dezake langabezia kobratzeko eskubidea du

 4. Kaleratze objektiboak → Arrazoiak badaude langilea kaleratzeko indemnizazioa kobratzeko eskubidea du

 5. Kaleratze disziplinarioa → Langilea kaleratzen bada ez du indemnizaziorik kobratzeko eskubidea baina finikitoa bai

 6. Kaleratze kolektiboa → Arrazoi objektiboak badaude langileak indemnizazioa kobratzeko eskubidea du


 • Ekonomia eskasia: Pertsonen beharrak asetzeko nahikoa baliabide ez iaztearen sentsazioa da.

 • Ekonomia: Gizakien beharrak asetzeko nahikoak ez diren baliabideak administratzeko eta aprobetxatzeko modua duen zientzia.

 • Dibidenduak: Bazkideen artean banatzen diren mozkinak.

 • Erreserbak: Banatzen ez diren mozkinak.

 • Mikroekonomia: Familia, enpresa edo sektore publikoaren banako portaera eta haien elkarren arteko erlazioa aztertzen ditu.

 • Makroekonomia: Ekonomiaren portaera globala edo orokorra aztertzen du.

 • Pizgarria: Pertsona edo eragile bat modu jakin batean aritzera bultzatzen duen hura da.

 • Ekoizpen baliabideak: Enpresek ondasun eta zerbitzuak ekoizteko eta banatzeko erabiltzen dituzten oinarrizko elementuak.

 • Errenta: Ekoizpen-baliabideak erabiltzearren ordaintzen den balioa.

 • Produktibitatea: Ekoitzitako ondasun eta zerbitzuen eta horiek ekoizteko erabilitako baliabideen arteko erlazioa da.

Enplegu joerak lan merkatuaren epe luzerako bilakaera erakusten duten ildo orokorrak dira. Garrantzitsuak dira lanpostu gehien sortzeko. Enplegu-hobiak lanpostuak sortzeko ahalmen handia duten ekonomia jarduerak dira.No

Entradas relacionadas: