Quin es el be suprem segons Aristòtil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,45 KB

 
VALORS
Els valors no són objectius ni universals sinó subjectius i particulars de cada cultura o subjecte; així, tot valor moral és també contingent.
Els valors morals;
-Les normes morals s’estableixen segons els valors que els hi donen sentit.
-Tenen polaritat, és a dir, igual que el concepte moral de bo és indissociable del de dolent, tot valor lloable el seu correlat reprovable.
-Tenen caràcter ideal, no descriuen el món sinó com hauria de ser el món.

TEORIA OBJECTIVISTA DELS VALORS
Els valors no són invencions sinó que són universals. Existeixen al marge de l’ésser humà, la missió del qual no és crear valors sinó percebre’ls i reconèixer-
Los.
TEORIA SUBJECTIVISTA DELS
El desenvolupament moral
-El caràcter moral, com el llenguatge, és connatural a l’home encara que s’ha d’aprendre i desenvolupar en societat.
-El psicòleg suís Jean Piaget distingeix tres fases en el desenvolupament de la consciència moral entre el naixement i els 10 anys, en què es passa de no reconèixer normes (premoral) a seguir-les per imposició (heterònoma) i finalment, a reconèixer-les (autònoma).
-El seu deixeble, Lawrence Kohlberg, va ampliar la teoria a sis estadis, anotant que pocs adults arriben a l’últim.

Quin és el contingut de l’ètica?
-Contingut material: l’ètica ha de trobar quins són els fins (béns, tipus de vida.
..)als quals 
hem d’aspirar els éssers humans. Per tant, té un contingut material, concret. Ex: Epicur.
-Contingut formal: l’ètica no ha de dictar-nos fins concrets, això limitaria la llibertat de l’individu i la seva autonomia. L’ètica només pot aspirar a dir-nos quina és la forma de les normes que nosaltres mateixos triem d’acord
amb els nostres fins. Ex: Kant

EUDEMONISME D’ARISTÒTIL
EN CERCA DE LA FELICITAT
-És una ètica del bé (materialista)
-Les ètiques del bé consideren que existeix un bé suprem vers el qual ha
d’orientar-se la vida humana.
-Aristòtil creia que tot el que existeix té un telos, una finalitat. Per això la seva ètica és teleològica.
-El telos de la llavor de la poma és convertir-se en una pomera.
-Segons Aristòtil, el bé suprem que perseguim els éssers humans és la felicitat.
-La felicitat és una finalitat en si mateixa, no un mitjà per assolir alguna altra cosa.
-Vida de plaers immediats? T’acaben esclavitzant i són propis dels animals.
-Vida d’honors o fama? No estan en nosaltres mateixos, sinó que els altres ens els confereixen. No ho tenim per nosaltres mateixos.
-Vida acumulant riquesa? És absurd i inautèntic. Pots ser molt ric i molt miserable.
-La felicitat per l’home és realitzar allò que li és propi: raonar.
-L’activitat intel·lectual la tenim per nosaltres mateixos, ja que som animals amb logos (raó) i paraula.
-Vida teorètica (la del savi)= Vida felíç

Entradas relacionadas: