Bat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 

L'art d'estimar consta de tres llibre. És un poema didàctoelegíac de 2.400 versos que tracta sobre l'art agradar el sexe oposat, sobre la técnica de seducció, és a dir, és un manual d'amor. Els dos primers llibres van dedicats als homes, és a dir, que han de fer per seduir a una dona, com l'han de tractar, quins regals han de fer-li. En canvi, el tercer llibre va dedicta a les dones, com han de vestir, quina ha de ser la seva actitud.

LLIBRE 1: hi ha una petita definició de l'art; Ovidi ens diu que Venus, l'ha proclamat artificem tenero amori  (mestre del tendre amor). Seguidament ens explica on es podien trobar les dones(teatre, cric, forum...), com s'ha de sedir-les i com has de fer per mantenir el seu amor. Parla molt breument sobre el rapte de les sabines. L'autor recomana tenir confiança en un mateix per seduir una dona, ens diu que totes les dones oculten els desitjos però són aconseguibles i ens possa algun exemple com Biblis i Caune, Mirra i el seu pare... Per seduir una dona has de gunyar-te la conplicitat de la seva esclava, i l'eloqüència i l'insistència són molt útils. Els homes han de cuidar el seu cos seguint unes instruccions. 

LLIBRE 2: Dedica aquest llibre per explicar com mantenir l'amor de la dona seduïda. Ens diu que cal cultivar més l'esperit que no pas el cos, ja que la bellesa física és efímera. Ens fa un petit aclariment, i és que els seus llibres van dedicats als homes pobres, ja que els rics, poden seduïr les dones amb regals. La insistència, la paciència, la condescencia i la servicialitat són necessàries per mantenir la dona seduïda. Has de fer regals sencills i has de guanyar-te la confiança dels criats. Fingir interes per la dona, i altres enganys diu que afavoreix la duració de la relació i ens diu que si hi ha una ruptura, fer l'acte sexual és la millor reconciliació.
LLIBRE 3: l'amor de les dones es mes ferm que els dels homes. Ens cita el topic del CARPE DIEM, seguit de consells sobre els diversos complement que pot fer servir una dona: el pentinat, el vestit, la igiene i la dissimulacio dels defectes. També, diu, la dona ha de saber riure, plorar, ballar, parlar, cantar, caminar, conèixer la poesia elegíaca, jugar...Fa un petit recordatori a les dones dels llocs que han de frequentar, que son els mateixos que havia aconsellt als homes. Fa una petit llista d'amants perillosos que s'han d'evitar: els presumits, els lladres que fingeixen estar enamorats, els que tenen mala reputació i els mentiders. Aconsella les dones, que no siguin avaricioses a l'hora de demanar regals, que sapiguen escriure cartes amb estil, que se sapiguen comportar a qualsevol lloc i en qualsevol situacio i circunstancia. Finalment avisa que la gelosia es un arma perillosa.

Entradas relacionadas: