Els bancs i el diner bancari

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,5 KB

 

el diner és un mitja de canvi o de pagament-cobrament.

El diner fiduciari

Es basa en la confiança que tenim les persones a poder utilitzarlo com a mitja de canvi generalment acceptat per tothom.
Funcions del diner (mitja de canvi, diposit de valor, unitat de conte comú)

La demanda del diner:

 ELs factors que cal tenir en compte: (nivell mitja de preus, renda o riquesa real, el preu del diner, el risc)

El preu del diner:

 és el pagament pel lloguer del capital rebut en concepte de prèstec. Com es fixa el tipus d'interès, factors: ( risc de l'operació, liquiditat, durada del préstec)

Classes de diner fiduciari:

 (diner legal, diner bancari, diposit a la vista o d'estalvi, diposit a termini fix)

Els bancs i la creació de diner bancari:


 

Els bancs de reserves fraccionaries

 

Activitat bancària:


consisteix a captar diner legal dels estalviadors per a presatar-lo als agents econòmics que necessitin finançament.

Reserva fraccionària:

percentatge de diners que manté el banc inactiu per fer front a possibles retirades de diner dels clients.

Banc central :

 entitat publica independent del poder polític que controla i supervisa el funcionament del sistema bancari.

Coeficient legal de caixa

Percentatge de diner legal que mantenen inactiu les diverses entitats del sistema bancari per fer front a les possibles retirades de diners dels clients i per raons d'interes general. 
Entradas relacionadas: