Balio erantsiaren gaineko zerga

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,38 KB

 

TRIBUTUAK:


Tributua ordainketa-betebehar da, herritar guztiek ordaindu Behar diote Estatuari honek, ondasun eta zerbitzu batzuk eskeintzeko eta Premiak asetzeko.

TRIBUTU MOTAK -

Zergak

Eskatzen diren tributuak dira, kontraprestazio Zuzenik eman gabe. Zerga motak:

1

Zuzenak:

zergapetzen dute:

-Lanetik Sortutako errentak (besteren kontuko langilearen nomina)

-Jarduera ekonomikoko errenta (autonomoak eta ondasun erkidegoak)

-Ondasun higigarrien errenta (plazoan Jarritako interesak)

-Higiezin-kapitalaren errenta (lokal Baten alokairua)

-Ondarearen aldaketa (ondarearen Plusbalioa edo minusbalioa)

Pertsona Fisikoen Gaineko Zerga (PFEZ):


soldata zergapetzen du

Sozietateen gaineko Zerga (SZ)


Societateen mozkinak zergapetzen du

2

Zeharkakoak:


(BEZ)

kontsumoa zergapetzen duteerosketa Bakoitza ordaintzerakoan pagatzen da.

-Tasak: Administrazioak (Estatua, Autonomia Erkidegoa, Udala, ...) eskainitako zerbitzu edo jarduera (judizioak, ikasketen tituluak, Ur-horniketa, pasabide iraunkorra) truke ordaintzen diren tributuak dira.

-Kontribuzio bereziak: Zergapetzen dute:

ºOndasun Edo zerbitzu bat erabiltzeko (etxetik gertuko geltoki bat, udal-kiroldegirako Abonua,...) 

ºOnddasunen Balio gehikuntzaobra publikoak egin Direlako (galtzada asfaltatzea).

BANAKAKO ENPRESABURU BATENM ERRENDIMENDU EKONOMIKO METODOAREN KALKULUA, PFEZ GIPUZKOAN

-Zuzeneko zenbatespen arrunta (ZZA):

ºEnpresariak Horrela erabaki duelako edo aurreko ekitaldiko negozio zifraren zenbatekoa 600.000€-tik Gorakoa izatea

ºKontabilitatea Eraman behar da : Liburu egunkaria, Inbentarioa eta Balantze liburua (aholkularitza kostua Handiagoa da, betebehar gehiago direlako)

ºInbertsio-ondareak Amortizatzen dira.

ºUgari Inbertitu duten eta amortizatu nahi dutenautonomoei gomendatua

-Zuzeneko zenb. Sinplifikatua (ZZS) :

ºAurreko ekitaldiko negozio zifraren zenbatekoa 600.000€-tik beherakoa izatea.

ºEz da kontabilitatea eramanbehar, bakarrik galdu-irabazien kontua (salmenta eta sarrerak eta erosketak eta gastuak) eta inbertsio ondareak.

ºBere jardueran inbertsio handiak ez duten Autonomoei gomendatua.

ºSarreren eta gastuen arteko aldea % 10 Zerga-salbuetsita dago, amortizazio eta justifikazio zaileko gastu bezela.


SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA (SZ)

●Tributu zuzena Eta pertsonala da, sozietateen errenta zergapetzekoa.

●Zerga-oinarria Edo pagatzekoa: sarrerak ken gastuak kalkulatzen da.

●Zerga-onarriari Aplikatzen zaion zerga-tasa Gipuzkoan:

Tasa orokorra % 28a

Tasa hobariduna
  Tamaina txikiko sozietateak (50 langile baino Gutxiago eta 10.000.000€tik beherako fakturazioa) eta Mikroenpresak (10 langile Baino gutxiago eta 5.000.000€tik beherako fakturazioa)
% 24ª

○Fiskalki Babestutako kooperatiba sozietateak % 20ª


BEZ (Balio Erantsiaren Zerga):Zeharkako Tributua da, azken kontsumitzaileak ordaintzen duena, entregatutako ondasunak Zein emandako zerbitzuak zergapetzen ditu .

●Enpresak egiten Dituen erosketen BEZa ordaintzen du eta gero, saltzen dieten bezeroei jasanaraziko die, azken finean berak Ordaintzen du zerga hau.

●Enpresa Gehienentzako BEZa ez da ez sarrera ez eta irteera, Ogasunekin duen zorra Baizik

Tasa oso murriztua % 4ª: Premia biziko ondasunei (ogia, Esnea, barazkiak, fruta..), babes ofizialeko etxebizitzei, sendagaiei,... Aplikatzen zaiena.

Tasa murriztua %10ª: Elikadura produktuei (lehenagokoak Ezik); bidaiarien garraioari, etxebizitzari, sarrerei (museoak,, arte-galeríak, Etab.)

Tasa orokorra % 21ª: Eragiketa gehienei aplikatzen Zaie. Etxetresnak,arropa, zapatak, brikolaje-materialak, tabako, edari Alkoholadunak, sarrerak (kontzertuak, zinema), mugikorren zerbitzuak, Ileapaindegiko zerbitzuak,etab.

BEZ-tik salbuetsita dauden zerbitzuak


Osasunakoak, Hezkuntzakoak, Postakoak, Aseguruak, Bigarren eskuko eraikinen alokairu eta salmentak. Zerbitzu Artistikoak (idazleak, artista plastikoak, marrazkilariak, literatoak eta copyright bidez Jarduten eta merkaturatzen duten profesionalak)

BEZ

Kalkulatzeko Zenbat ordaindu beharko duen enpresak BEZarengatik, hau da formula:

BEZ jasanarazia=Salmenta prezioa X %BEZ jasanarazia Faktura bakoitzatik.

Jasandako BEZa=Salmenta prezioa X %BEZ jasandakoa, Erosketan edo gastuetan jasotako faktura bakoitzatik.

Ordaintzeko BEZa=BEZ jasanarazia – jasandako BEZa.

Enpresek BEZa ordaindu behar dute bere erosketa eta gastuetan eta ondoren BEZa kobratu Behar dute bere salmenta eta sarreretan. Hiruhilabetero BILDUTAKO BEZaren (kobratutakoaren) eta JASANDAKO BEZaren (ordaindutakoaren) diferentzia likidatu Behar dute Haziendarekin. Gehiago bildu badute, diferentzia ordaindu egin Beharko dute eta gehiago jasan badute, diferentzia ondorengo hiruhilbetekoetan Konpentsatuko dute, urtearen amaieran bere aldeko saldoa izan ezkero kobratzeko Eskatu dezaketelarik. Era honetan, enpresari eta profesionalek Zerga-biltzailearen rol-a jokatzen dute.

SALEROSKETAKO DOKUMENTAZIOA

-Eskaera: Bezeroak, ondasun edo zerbitzu baten eskaera Egiten dio hornitzaileari.

Eskaera egin daiteke: hitzezkoa, telefonoz, emailez, edo Saltzaileak ezarritako formularioan.

-Albarana: Saltzaileak erosleari Ematen dio erositakoa. Saltzaileak entregatu duen merkantziaren ziurtgiri Dokumentua  albarana da. Albarana Bezeroari balio zaio jasotako merkantzia eta egindako eskaera koinziditzen Direla konprobatzeko.

Normalean, albaranaren 4 kopia Egiten dira: Bat biltegian gelditzen da, merkantziaren irteera Justifikatzeko;  beste bat Salmenta Departamendurako, faktura egingo duena; eta 2 bezeroarentzako, bat Berarentzat eta bestea sinatuta hornitzaileari bueltatzen dio.

-Faktura: Saltzaileak egiten duen Dokumentura salerosketa egiaztatzeko.

FAKTURA MOTAK:

ARRUNTA edo OSOA: Faktura egitera Behartuta dauden enpresariek egiten dituztenak.

Fakturaren datuak:

fakturaren zk. Eta seriea, emateko data, izen-abizenak, Razón social eta IFK (eroslearena eta saltzailearena), helbidea , produktu edo Zerbitzuaren azalpena, salneurria aleko eta deskontuak, %BEZ, kuota Tributarioa, eta zenbatekoa ordaintzeko.

SINPLIFIKATUA: 400€ (BEZ sartuta) Baino gutxiagoko fakturak. Akatzak zuzentzeko fakturak. Lehenago ticketak Ematen ziren egoeretan (tabernak, autopistak, pelukeriak)

Fakturaren osagaiak:

Fakturaren zk. Eta serie, emateko data, izen-abizenak, Razón social eta saltzailearen IFK, produktu edo zerbitzuaren azalpena, Salneurria aleko eta deskontuak, %BEZ eta zenbatekoa ordaintzeko.

PROFORMA: Buruan proforma-faktura jartzen da. Merkataritza Eskaintza dokumentatzen du,  prezio jakin Batean saltzaileak eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak adieraziz. Bezeroak Egin behar duen erosketaren informazio zehatzena edukitzeko.

Entradas relacionadas: