Avantatges i inconvenients de l'energia elèctrica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,17 KB

 

CMC

Els riscos del planeta:


Inundacions, terratrèmols, volcans i ciclons tropicals

-Inundacions:

Rieres: "l'aigua se’n recorda per on passa". Erosió: accentua el problema de Les inundacions. La vegetació: fa de suport dels vessants, aguantant el terreny Per on passa l'aigua, evitant esllavissades

-Cicló tropical:

Tempesta forta que es Produeix al mar. Altres noms que rep depenen d’on es formen. (Cicló-Oceà Índic) (Tifó-Oceà Pacífic Àsia) (Huracà-Oceà Pacífic i Atlàntic) Un dels més Importants i destructius va ser l’huracà Katrina.

Explotació dels Recursos naturals:


Roques i minerals, aliments, desforestació, aigua i energia.
Les roques i Minerals inclou els combustibles fòssils però al final s’esgotaran, com el Petroli, gas natural, carbó i urani

Fracking:


 Mètode d'extracció De gas fracturant la roca on està atrapat. S'injecta aigua a pressió que Fractura el terreny i allibera el gas. Pot provocar contaminació d’aigües, Alteració del paisatge i esfondraments del terreny.

Desforestació:


Desaparició Dels boscos I masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana. Pot provocar L’erosió del sol i la desertització.

Alimentació i població:


Al Segle XIX, l’economista Thomas Malthus va Predir una teoria sobre la limitació dels aliments per alimentar la humanitat: La població creix exponencialment Mentre que els aliments creixen de forma lineal.

Conclusió


Arribarà un moment en què no hi hagi aliments per a tothom.

L’ús de nous cultius i fertilitzants van crear la Revolució Verda i van poder continuar alimentant a tota la població.

Pluja àcida:


Pluja amb Partícules d'àcid sulfúric i àcid nítric. Els àcids es formen al barrejar aigua Amb òxids de sofre i de nitrogen provinents de fàbriques.

SMOG:


Smog és una Barreja de boira, fum i partícules en suspensió presents a llocs amb alts índex De contaminació. Els efectes que pot causar són: irritació als ulls, problemes Respiratoris i càncer de pulmó.

Fonts d’energia:


No renovables són fissió Nuclear i tèrmiques convencionals. Renovables són hidràulica, eòlica i Fotovoltaica. Renovables del futur són fusió nuclear i piles d’hidrogen.

Centrals tèrmiques convencionals:


Funcionen Amb petroli, carbó i gas natural. A part de Ço2, emeten altres gasos: Ço, sofre, nitrats, etc. Es volen prohibir, però Països emergents (Xina, Índia), segueixen usant-les cada cop més.

Energia hidràulica:


Aprofita salts d'aigua Per generar energia amb unes turbines. L'aigua s'emmagatzema als embassaments Que, a més a més, controlen les riades i s'usen de reserva d'aigua potable. És Una recurs renovable però amb problemes medi-ambientals: inundació d’una vall i Desestabilitzen els deltes.

La presa de les tres Gorges:


És la més gran del Món. Construïda sobre el riu Yangtse A la Xina per controlar les inundacions riu avall. L'embassament va inundar 19 Ciutats, 322 pobles i va afectar 2 milions de persones.

Energia eòlica:


Energia renovable on el vent mou unes pales que fan Girar una turbina per crear electricitat. Poden provocar la mort d’ocells i un Mal impacte visual.

Energia fotovoltaica:


Energia que aprofita els fotons de llum del Sol. Aquests exciten els electrons del panell Solar format per silici i fan Que es desplacin per un circuit elèctric generant electricitat, però el seu Rendiment es molt baix.

Biocombustibles: -Bioetanol:


S’obté dels sucres de les plantes Com la canya de sucre

-Biodièsel:

S’obté dels olis de les plantes com la colza o la palma.

Incrementen El preu dels aliments i la tala de boscos

Piles d’hidrogen:


Són Bateries que funcionen amb hidrogen que combinades amb oxigen generen Electricitat. El residu que surt és vapor d’aigua, és una energia neta.

Centrals de fissió nuclear:


Centrals que obtenen Electricitat amb la divisió (fissió) d’un isòtop d’urani (U235) aprofitant una reacció en cadena. La fissió D’un àtom genera molta energia, i aquesta és aprofitada per crear vapor d’aigua I generar electricitat a les turbines però genera mols residus radioactius.

L’inici de l’era Nuclear


El Projecte Manhattan va servir per fabricar la bomba atòmica. El 16 de Juliol De 1945 es va fer petar la bomba Trinity, Per provar la seva potència. El director del projecte va ser RobertOppenheimer, que va ser Acusat, a l’acabar la guerra, de comunista al negar-se a col·laborar en la Fabricació de la bomba d’hidrogen

Einstein va enviar una carta al president Roosevelt per Advertir-lo de que els nazis estaven fent una bomba nuclear.

La bomba atòmica dels Nazis funcionava amb aigua pesada i Com que a Noruega hi havia una fàbrica la van intentar atacar diverses vegades

Bomba d’Hiroshima:


El 6 d’Agost de 1945, Es va llençar la bomba “Little Boy” sobre la ciutat d’Hiroshima. El resultat Van ser 150.000 morts. El bombarder “Enola Gay” va ser el que va llançar la Bomba

Bomba de Nagasaki:


El 9 d’Agost de 1945, Es va llençar la bomba “Fat Man” sobre la ciutat de Nagasaki. El resultat van ser 75.000 morts. El bombarder va ser “Bock’s Car”

Aquesta Bomba havia de caure a Kokura però a causa del temps la van tirar a Nagasaki.

Accidents nuclears:


Three Mile Island, Txernobil i Fukushima

Els liquidadors de Txernobil:


Els Liquidadors eren les persones que van recollir els residus de l'explosió Escampades per l’explosió. Portaven vestits de plom per evitar la Radioactivitat que pesaven 35 Kg

Fusió Nuclear:


La fusió nuclear és la uníó de dos isòtops de l'hidrogen per Obtenir energia. Els isòtops són elements amb el mateix nombre de PROTONS, però amb diferent nombre de NEUTRONS. Els isòtops usats en la Fusió nuclear són el deuteri i el Triti. És una energia que no genera radioactivitat i potser fins a 10 Vegades més energètica que la fissió de l’urani.

Projecte Iter:


El projecte ITER és la construcció d'un reactor de fusió Nuclear. Està format per un gran toroide (un donut) per fusionar el deuteri i El triti en estat de plasma. Avantatges de la fusió nuclear: molt rendible, Matèria prima inesgotable i poca radioactivitat.

Canvi climàtic:


és un canvi en la distribució estadística dels patrons Meteorològics durant un llarg període de temps. El clima pot ser afectat per Les emissions de les indústries, les tales dels boscos o per causes naturals.

IPCC:


Grup de persones que estudien l'evolució del clima i les Seves conseqüències. Grup1: informes científics    Grup 2: avalua les conseqüències del canvi Climàtic i la seva adaptació   Grup 3: avalua Com limitar les emissions de gasos de efecte hivernacle.

Temps:


pronòstic de que farà a curt termini

Clima:


mitjana de les dades acumulades en una regió durant un llarg Període

Gràfic de la discòrdia:


Va ser usat com a Propaganda per alertar contra l'escalfament global. El gràfic està manipulat, Ja que només mostra dades de l’hemisferi nord, ja que les del sud mostrava el Refredament. El gràfic es coneix com el Pal D’Hoquei per la seva forma

El mínim de Maunder:


Les Taques solars tenen cicles cada 11 anys, actualment estem al cicle 24 des de Que es van començar a medir. Entre 1600-1700 aquestes taques van desaparèixer, és el que es coneix com a Mínim de Maunder.
L’astrònom, Russell Maunder Va observar la manca de taques. Va coincidir amb la petita edat de gel, pel que Molts científics van trobar causa-efecte entre les taques i la temperatura

Entradas relacionadas: