Avantatages de la formació en el lloc de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Contingut:
1. IDENTIFICACIÓ: ha de contenir com a dades bàsiques; àrea, denominació del lloc de
feina, actual ocupant, superior jeràrquic, actual ocupant (superior jeràrquic), data de
compliment i firmes.
2. MISSIÓ: descripció concisa de la raó del lloc de treball.
Que fa el lloc de treball?, i
perquè ho fa?

Gestió i desenvolupament de les persones i equips Jordi Comas Massaguer

5
a. Acció: accions més significatives que el lloc de treball ha de fer per aconseguir
els seus objectius (per exemple:
Realitzar, elaborar, programar, coordinar,
planificar,...)
b. Funció: lloc de l’empresa sobre la qual el lloc de treball fa les accions anteriors.
c. Març: eines que utilitza el lloc de feina per desenvolupar les seves activitats i
aconseguir els resultats
d. Resultat: que és el que vol aconseguir
3. DIMENSIONS: saber el que l’empresa li costa aquell lloc de feina (treball), a nivell
quantitatiu €. Pot ser no pax (directes, indirectes, subcontractades à llocs de feina
subcontractats: neteja externa... Vol dir que no pagues a la persona, sinó que pagues
directament a una altre empresa), magnituds econòmiques (despeses, inversió i
ventes à Pressupost: normalment està marcat des de direcció i et diuen el que et pots
gastar) i material i equip (utilitzat per aconseguir els resultats).
a. Per exemple: hi ha un xef executiu que té 2 restaurants; un més gastronòmic i
l’altre de menús i banquets. El xef té 4 cuiners, 2 al primer restaurant i 2 al
segon. Ell sempre es troba al gastronòmic, per tant té 2 cuiners directes (els
del gastronòmic) i 2 indirectes (els cuiners del tradicional).

4. ORGANIGRAMA: “Cacho organigrama”: la qüestió és que aquí no pots definir un
organigrama, perquè estem buscant totes les dades anteriors per crear un
organigrama. No importa la distribució dins del mateix nivell, però si els nivells. Volem
descobrir qui està per sobre i qui està per sota.
5. NATURALESA Y ALCANCE:
a. De la funció: funcions més importants que es fan al lloc de treball. Per exemple
la funció englobarà un seguit de tasques relacionades entre elles:
i. Atenció al client: servir, netejar la taula,...
ii. Preparació sala: netejar copes, coberts, begudes en fresc,...
b. Dels problemes: analitzar el contingut dinàmic del lloc, i identificar les
situacions més complexes que es puguin presentar. Problemes que
tècnicament es poden solucionar o millorar. Per exemple, que el passadís de
sala a cuina és molt estret i els cambrers xoquen i es cauen tots els plats o bé
que la cuina sempre es satura a les 14:30,...
c. De la responsabilitat: a quin tipus de direcció i control està sotmès el lloc de
feina i quina responsabilitat tenen a l’organització. També amb qui i com es
relaciona.

6. FINALITATS: apartat que pretén descriure les principals responsabilitats del lloc de
feina. És la llista de tasques més important. S’han de posar verbs i exemples.
7. CONDICIONS ESPECIALS DEL LLOC DE FEINA:
formació bàsica (nivell d’estudis,...),
coneixements específics, experiència prèvia, temps d’adaptació (15 dies..), esforç físic,
ambient de feina i si hi han viatges o desplaçaments.
Ambient de treball: és l’ambient físic de treball (si hi ha molt soroll, treballar amb poca
llum,...). “buen rollo” = clima laboral

Entradas relacionadas: