Autors Modernisme literari catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 

Atribut

No determinat
 Ho
L
a nena serà metge. Hoserà.

Determinat el, la, els, les Són les dotze? Sí, lessón


Emfatitzant en
Q
ue n'és, de simpàtic.

CD

Indeterminat en Compra pa. Encompra


Determinat amb quantificador o indefinit en Compra dos panets. En compra dos


Neutre ho Compra això. Ho compra


1a i 2a Persona em, ens, et, us La nena em crida


Reflexiu 3a persona es La nena es pentina


Determinat 3a persona el, la, els, les Porta la carpeta. Porta-la


CI

1a i 2a persona em, ens, et, us La nena us porta la carpeta


Reflexiu 3a persona es La nena esrenta les mans


3a Persona li, els Porta'lsla carpeta


CC

De lloc introduït per la preposició de en Surt de l'oficina. En surt


Altres CC hi Arriba a l'oficina. Hi arriba


CPrep


Introduït per la preposició de en Es recorda del pare. Se'n recorda


Amb altres preposicions hi Penso en vosaltres. Hi penso
Modernisme (1892-1906)

Fou un moviment Eclètic perque se utilitzava estils literaris molt diversos , i sincrètic, perquè els barrejava per a donar-los un sentit específic en la cultura catalana.

La revista L´Avenç i les Festes Modernistes eren les vies de difusió.
Autors destacats són Joan Maragall i Caterina Albert.

Va influir sobretot en la narrativa i l´assaig. Es caracteritzà per dues tendències: L´esteticisme propugava lárt, la creació literària tan sol pel que tenmia d´artístic; l´escriptor es mantenia al marge del gros de la societat. El regeneracionisme sin renunciar a la inclinació artístic de la literatura possava per davant la seua funció social. En conclussió el tema del Modernisme és l´enfrontament de l´individu amb la societat.

Entradas relacionadas: