Ausias march

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,89 KB

 

ELS TROBADORS CATALANS: Poetes del segle XII i XIII. Destàquen en crear composicions literaries i musicals i després els juglars les reciten. Treballen lentament on no es podía trencar la mètrica. Les llengues no romàniques no es va manifestar fins que no va estar formada completament. Koine-Llengua literaria comuna, per fer poesia perque la gent era inalfabeta. Els cançoners eren llibres on es recollien poesies d'1 o diversis autors, el stemes normalment eren de lírica i l'amor, però també podia parlar de la política, religió y moral. Durant l'edat M la poesia era cantada i escrita a la vegada:

-1 part: la vida del trobador/2-Motiu per el qual va escriure aquest poema/3-es figuraba el poema amb 256 casos.

El juglars normalment interpretaven els poemes i el trobador era l'autor. El més important era Cabra, la importància dels juglars fidels missatgers dels trobadors.

 DINS DE LA POESIA TROBADORESA HI HAN 2 GRANS GRUPS: temàtoca principal l'amor la política i la religió.

-Balada: generes condicionats per la versificació.

-Caract. cantada amb un cor d'acompanyament hi ha com una tornada a la poesia.

-Gèneres condicionats pel contingut.

-La cançó: genere + representatiu-l'amor cortès.

La pastirel·la: diàleg entre una pastora i un caballer.

LA CANÇÓ I L'AMOR CORTÈS: composició de la poesia trobadoresca, l'amor cortès és una de le temàtiques + importants, provoca un triangle amoròs entre l'amant la dona i el marit.

Etapes de l'amor: Atracció de la dama-per el ulls

Culta de la dama de lluny/declaració de la emoció apassionada-rebuig de la dama/nou vots enjurament de la virtud/laments d'apropar-se a l'amor perquè no està satisfet/un mon d'aventures x evitar e decepció.

TIPUS DE TROBADORS: Femheor, no s'atreveix a dirigir-se directament a la dama/el pregafor: li suplica a la dama/ l'enetenedor: enamorat/el drutz: amic o amant que es acceptat per la dama.

AUSIÀS MARCH: Poeta que innova i dexa de banada la poesia trobadoresca, la poesia es + personal, expressant sentiment, sesacions(intimitat)... Innova: concepte de la poesia, matèria poètica, concepte de la dona, llengua poètica. La seva poesia li serveix per reflexionar, pensar, filosofar, pensaments.... Sempre es ell el protagonista "jo poètic". Elll concep a la dona interessant-li el gest, el seny, els l'entenement i no utilitza la descripció física com a companya de l'amor i desamor amb virtuds i defectes. Veu les imperfeccions de la dona. Primer escritor que escriu poemes en català.

1-Estructura de composicions majoritàriament cançoners. 2-ús de sanyals,3-Alguns motiues agafats dels trobadors, sofriment de lament que es similar a la mort.

La seva poesia e spot dividir en 4 parts: cants d'amor, cants de mort, cants morals i cants experimentals.

Caract de la poesia: ús de la llengua catalana com a llengua literària. Fidelitat a k'estructura de la cançó trobadoresca: utilització ce versos ecasíl·labs amb cesura(4+6) i una tornada de 4 versos, Us de versos estramps: Versos blancs femenins i decasíl·labs Utilització de senyals malgrat la descoberta del nom de la dama en la composició.

Entradas relacionadas: