Atur i automàtització

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,77 KB

 
Plena ocupació:Situació en el mercat de treball en la cual tots els demandants poden cobrir la seva demanda i els ofertants cubreixen totes les ofertes. objectiu macroeconòmic: plena ocupació dels recursos (factor terra, factor treball i factor capital). FACTOR TREBALL:Població activa: totes les persones que tenen edat de treballar i tenen treball o el busquen. Població inactiva: persones de 16 o més anys que no s’incorporen en el mercat laboral, no son ni ocupats ni parats. Població desocupada: persona que perteneix a la població activa però es troba sense ocupar un lloc en el mercat de treball. Població aturada: població activa que tot i que vulgui no troba treball. Població total: totes les persones residents d’un país.*Quan tens >45 anys començes a ser vella per treballar *Quan tens una discapacitat no troben treball*Als joves és molt difícil colocar-los. MERCAT DE TREBALL: Àmbit on es produeix la interrelació entre oferta i demanda. Característiques:estableix unes normes de protecció social, prohibició de treball als menors, hi han subsidis, polítiques per evitar la discriminació. Polítiques salarials:salaris mínims, asignacions de vacances, segurs d’accidents, seguretat en el treball.El mercat de treball és Molt rígid i heterogeni:-Tots els treballs qualificats són molt especialitzats,-L’heterogeneitat provoca la rígides, -Un empresari no contractarà a un treballador si no és que aquest li proporcioni un benefici adicional, -És molt difícil valorar les actituds reals d’un treballador.OFERTA DE TREBALL:Hores de treball que una persona està disposada a fer per l’empresari.SMI (salari mínim interprofesional):-Per qualsevol professió i sector, -Intervé el govern fixant un salari. TREBALLADORS:-Necessita contínuament reciclar-se a causa del canvi tecnològic, per a qualsevol professió,-Es valora la iniciativa en una empresa.ORGANISMES:INE: institut nacional d’estadística.EPA: enquestes de població activa.M.Ocupació i S.Social: ministeri d’ocupació i seguretat social.Tesoreria S.Social: La sefuretat social té un cost però a canvi si ens quedem a l’atur i complim tots els requisits , ens donen l’atur.Si et fas mal i compleixes tots els requisits la SS et cobreix.SEPE: servicio público de empleo estatal,-Si estem aturats, per poder cobrar l’atur, ens hem d’inscriure al SEPE., -Està inscrita la PA sense feina però que la està buscant i si pasa a desinscriure’s es converteixen en població inactiva.OTG: oficina de treball de la generalitat. TEMPS DE TREBALL:-Contractació de temps parcial, -Regulació de festes, vacances,...PROCÉS DE DETERMINACIÓ SALARIAL:-Remuneració ( SMI, complements, remuneracións extrasalarials,). ATUR:-Atur friccional: atur voluntari, per diferents causes-Atur estructural: atur relacionat amb treballadors que han perdut el seva feina perque han estat reempleats pels canvis-Atur conjuntural: vinculat al cicle econòmic.-Atur estacional: atur que es dona en un determinat sector en les estacions de l’any, que hi ha menys activitat econòmica.-Atur cíclic: relacionat amb la caiguda de la producció total de l’economia.-Atur encobert: persones que treballen en una activitat inferior a la que poden desenvolupar. Polítiques ANTI-ATUR:Polítiques passives:  eines de protecció per a la petita part de la població que queda fora del mercat de treball.Polítiques actives: posar en marxa mesures que puguessin ajudar a la població aturada a millorar les seves qualificacions i les seves oportunitats per unir-se al mercat de treball. Política recent:  Repartiment del treball en 12h 8h 6h i 4hEntradas relacionadas: