Asdf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en español con un tamaño de 5,35 KB

AS VANGARDAS-no periodo entre guerras(1918-1939)xorden as chamadas escolas de vangarda que pretendian abrir novos camiños na arte e na literatura rompendo coa tradicion,en galicia os poetas que crearon as escolas vangardistas pertencen a xeracion do 25,vicente risco desde a nosa terra e nos difunde dende 1939 as novsa tecnicas e temas vangardistas mesmo escribindo poemas vangardista,outros escritores como eugenio montes e correa calderon secundan a risto nesta tarefa,,xorden revistas literarias cmo alfar,ronsel,yunque ,etc,que difunden teorias vangarditas,,poeta manuela ntonio e o pintor alvaro cebreiro publican en 1922 a nosa terra,o gran manifesto da vangarda literaria,en galicia estes ismos van representar carateristicas propias:espiritu nacionalista,as estreitas relacions con portugal e a descuberta dos cancioneiros medievais,,destacaremos manuel antonio,amado carballo,bouza brey alvaro cunqueiro como creadores dos ismos mais reprsentativos das vangardas galegas:IMAXINISMO-convinacion das novas correntes de vangarda coas formas tradicionais da poesia galega.tematcamente a natureza e a grande protagonista medainte el uso de prosopopeas,,,amplia utilizacion das cores que predomina o amarelo,,uso do verso octosilabo,,ambientacion rural,,presencia do mar,,uso da toponimia,o seu principal reprsentantefoi luis amado carballlo coñecido como poeta da vangarda e fundador do imaxinismo,a paisaxe e a ria da sua cidade natal marcaran a sua propia produccion poetica,en 1922 fundpu xunto con xoan vidal martinez a revista alborada,en 1924 ingresou como redactor de la concordia en vigo e despois en pobo galego..obra-(o galo)-o que caracteriza a sua poesia e o animismo,a prosopopea a maetafora que sustitue i inanimado polo animado,o seu tema principal e a paisaxe das terras de lerez,e unha cultura aldea,os camiños,as pontes,as campas,os foguetes e os elementos agricolas e gandeiros propios da comarca,,domina a campiña sobre o mar,o labrego sobre o mariñeiro e predominan as cousas humanizadas,hay ausencia de artificios sintacticos presominio de oracions simples verso de arte menor e rima asonante o que lle da un aire aparente de poesia espontanea e popular.O CREACIONISMO-movemnto que rompe coa tradicion anterior e procura a orixinalidade,precinde de toa referencia ao real,a tecnica xira ao redor da imaxe xomo recurso exclusivo,o seu principal reprsentante e manuel antonio,en 1928 publica o libro de poemas "catro a catro"unico libro publicado en vida do poeta,en 1972 apareceu poesias que conten toda a sua obra lirica"con anacos do meu interior e foulas"son dous libros anteriores a de cantro en catro e posteriores son "sempre e mais despois" e "viladomar"o tema do mar e primordial sobre todo en de catro a catro,e un mar verdadeiramente visto desde dentro revelado por un home que a parte de poeta era mariñeiro,trazos vangardistas da obra de manuel antonio-utilizacion de numerosos termos extranxeiros,pero nunca do castelan,,introduccion de palabras procedentes de linguaxe cientifica,,o humor que o poeta emprega como elemento antirromanico,,intrasdencendia social,,tipografia,os poetas das vangardas buscan unha nova disposicion das palabras na paxinas en branco,,de procedencia cubista e a utilizacion do caligrama que e a visualizacion do obxeto evocado no poema,,como consecuencia da ausencia da orde narrativa e de secuencia temporal o poema convertese nuna xustaposicion de imaxes co que se enriquece a autonomia do texto poetico,,ausencia de ritmo fonico no poemaO NEOTROBADORISMO-corrente que nace por influxo da lectura dos cancioneiros medievais popularizandose sobre todo despois da edicions das cnatigas feitas polo portugues joaquin nunes e publicada en 1928,en xeral se produce unha recreacion de estilos e temas engadindo imaxes propias sa poesia moderna,os representantes desta corrente son fermin bouza rey coa obra"nao senlleira"e alvaro cunqueiro "cantiga nova"xose maria alvarez blazquez publica o seu "cancioneiro de monfero"FERMIN BOUZA BREY-foi creador do principal movemento vangardista o neotrobadorismo coa sua obra "nao senlleira"son nove os poemas neotrobadorescos nos que distinguimos:elementos medievalizantes,dialogo con algun poeta,vocabulario,,elementos de vangarda como algunha imaxe imaxinista e elentos populares(costumes oficios tradicionais)ALVARO CUNQUEIRO-a sua primeira obra poetica e "mar ao norde"onde se coloca nuna poesia moi pura como poeta de vangarda,segue nesta liña vangardista coa obra "poemas do si e non"o seu terceiro libro"cantiga nova que se chama ribeira"nela mestura:elementos vangardistas e elementos medievalizantes,,a sua producion poetica completase coa obra "dona do corpo delgado"nela introduce elementos da cantiga de amor,hay unha maior fidelidade as carateristicas do xenero,introduce alusions literarias a cantigas concretas.BLANCO AMOR-"romances galegos"que conten algun trazo neotrobadoresco.LUIS PIMENTEL:"triscos" e "sombra na herba"na sua poesia observamos influencias do modernismo,de ismos vangardistas.

Entradas relacionadas: