Arte global 1º

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 4,83 KB

 
Grecia:O partenón: ictinos y calícatres.épok clásik V-IV.tmplo. Os propíleos:mnesicles.s.V.épok clásik.portics da ntrada da acrópole. Tmplo d Niké Áptera:calícrates.épok clásik.tmplo.O erecteion: mnesicles,filoclés y archílochos.épok clásik,tmplo.Apolo d Piombino:arcaico,ano500+-.scultura.O discóbolo: mirón,clasicismo s,V.scultura ants d tiraro disco.O doríforo:policleto,clasicismo s.V.scultura dun atleta q porta1lanza.As mtopas do partenon:fidias e os seus discípulos,clasicism.sculturas das 4 loitas.Os frontóns do partenón:fidias e dscípuls,clasicism.sculturas(frontón oriental->nacemnto d atenea no occidntal->loita atenea-poseidon).O friso das panateneas:fidias e discípulos:clasicism.relevo histórico.Hermes cn dionisos neno:práxiteles,clasici.s.IV,scultura.Afrodita d Cnido:práxiteles,clasi.s.IV,scultura.A ménad danzant:Scopas d paros,s.IV clasic.scultura.O apoxiómens: Lisipo,clasic.s.IV,scultura.
Roma:O panteón: adriano(comitn.),repúblik,s II.tmplo.Teatro d mérida: agripia(comit.),imperio,s.I.teatro.O Coliseo:vespasiano(com.),imperio,s.I,anfiteatro.Acueducto d segovia:Claudio ou Trajano(c.),imperio.acueducto.Arco d tito: dominiciano(c.),imperio,arco d trunfo.
Paleocristiana:Basílik d S.Pedro do vatikno:imperio,s.IV,basílik.
Bizantino:Sta.Sofía d cnstantinopla: isidoro d milano.Justiniano(c.).imperio,s.VI.basílik.S.Vital d rávena:juliano argentus(c.)s.VI.tmplo.Mperador justiniano...e empratriz teodora... :s.VI,mosaico d s.vital.
Visigodo: Iglesia d sta.comba d band:s.VII,iglesia.
Mozárabe:S.Miguel d celanova: san rosendo(c.),s.X,pqna kpela-oratorio.
Asturiano: Sta.maria do naranco:rey ramiro I.s.IX,pazo real,dpois igrexa.
Islámik: A mzkita d córdoba: abderramanI-II-III,al-hakan II e almanzor,s.VIII-X,mzkita.A alhambra: yusul I e Mohamed V,art nazarí,s.XIII-XIV,ciudad palacio amurallada.


ROMÁ NICO: S.Isidoro d Leó n: s.XII,igrexa.Panteó n R.S.I.L:Urraca,s.XII. Santiago:Bernado Viejo, Robrto, Steban, Brnardo Joven y Mateo. Alfonso VI,Diego Pelaez,1075-1128(M->1168-1188).Portada do Cordeiro(S.I.L): mestre do cordeiro,s.XII.P.do Perdó n(S.I.L): mstre da traició n,s.XII.Portada de Platerí as:mestre de platerias,do cordeiro,da traició n e 4º ;1103.Portico da Gloria: mestre mateo,taller e 2+.Pinturas murais do panteó n real S.I.L:s.XII,p.mural temple.
GOTIK: Notre Dame:obispo maurice d sully;1º mestre,Perre de montreuil,jean de chelles e Rabi,media2 s.XII.Poritco real de chartres:trans.do romanico ao gotico,2ª metad s.XII. Anunciació n/visitació n catedral reims:mestro do anxo do sorriso,da virxe da anunciació n e da visitació n;s.XIII.Catedral de Leó n:mestre enriq,s.XIII.Portada da virxe brank(c.de leon):mstre da virxe brank e do cristo do xuizo final;s.XIII.Portada d S.Francisco ”:s. XIII.Portada d S.Xoan “:s.XIII.Llanto polo cristo morto,kpela scrocengi: Giotto, s.XIII-XIV,italogotics,fresco. Matrimonio arnolfini: Jan Van Eyck,s. XV,flamncos,oleo.La virgen dl knciler Rolin:J.V.E.,s. XV, flamnk,oleo.

Entradas relacionadas: