Art Gòtic característiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,02 KB

 
L’expansió Econòmica europea, iniciada en el segle
XI, va continuar fins al Segle XIII i es va fer visible especialment en la vitalitat renovada del comerç i les ciutats, només comparable a la de l’antiguitat Clàssica. Alhora, una nova visió del món i la religió, més Amable i optimista, es va anar imposant progressivament entre la Societat. El Gòtic va ser la manifestació artística d’aquesta nova Mentalitat, pròpia d’una cultura urbana. Les catedrals es van Eregir en símbol de la grandesa de les ciutats on es construïen, i L’extraordinària lluminositat dels seus vitralls policroms creava A l’interior dels temples un ambient d’intensa espiritualitat. L’escultura I la pintura també van reflectir una visió del món sagrat més Complaent i propera, lluny de la solemnitat distant del ROMànic: la Iconografia gòtica va mostrar un interès renovat per escenes de la Mare de Déu i les vides dels sants, i les imatges es van humanitzar, Expressant sentiments, gestos i actituds més naturals.

Context Històric:

L’art Gòtic es va iniciar a mitjan Segle XII l’Illa de França- regió Al voltant de París - i va ser l’estil dominant a Europa entre els Segles XIII i XV. Els Segles del gòtic van coincidir amb un desenvolupament espectacular Del comerç, que va propiciar el creixement i la prosperitat de les Ciutats. No va ser casual que la manifestació més representativa de L’art gòtic fos la catedral urbana, tal com a l’època del ROMànic ho havia estat el monestir rural. El Clima de llibertat que es vivia a les ciutats va afavorir l’aparició D’una burgesia rica. La Cultura, sense arribar a estendre’s gaire entre la població, que Majoritàriament va continuar sent analfabeta, va sortir dels Monestirs. Les catedrals urbanes van exercir des del Segle XII una Tasca docent molt important. Totes Aquestes circumstàncies econòmiques, socials i culturals es van Traduir en una nova visió del món, més optimista. Alhora, va Créixer l’interès per la natura i l’home. La Situació va canviar amb la crisi del Segle XIV, iniciada amb una Successió de males collites, aguditzada per l’impacte de la Pesta Negra, la guerra dels Cent Anys i el cisma d’Occident. Però els Efectes d’aquesta crisi a la llarga no van incidir de manera Significativa en el desenvolupamentartístic.

Característiques Generals de l’art gòtic:

L’art Gòtic va ser el reflex de la nova mentalitat sorgida amb els canvis Esdevinguts en la societat europea de la baixa Edat Mitjana. Essencialment, va consistir en una religiositat diferent, amb una Actitud més positiva cap a la realitat d’aquest món:-L’objectiu Encara era ensenyar les veritats essencials, però sense renunciar a La bellesa formal.-L’obra D’art es concebia com a expressi de la grandesa de qui L’encarregava o de la ciutat mateix, i per això alhora es va Accentuar l’afany per la decoració.-La Catedral va ser la construcci ms significativa del gòtic i va tendir A augmentar de mida i altura.-L’arquitectura Civil, tant pública (ajuntaments, llotges) com privada (palaus Nobiliaris) es va desenvolupar molt.-L’escultura I la pintura es van independitzar del Març arquitectònic i es van Fer més naturals i amb gestos més humans.

Els Artistes i els clients:

Els Artistes, encara que no van superar la condició d’artesans, van Gaudir d’una posició econòmica millor i de més prestigi social. Es van agrupar en gremis (associacions d’artesans d’una mateix Ram).L’extensió De la riquesa a noves capes socials explica que apareguessin clients Nous amb encàrrecs nous: s’hi van afegir les obres destinades a ús Privat de la noblesa i la burgesia enriquida.

Entradas relacionadas: