Com va arribar al poder Mussolini?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

 

1.Que vol dir consum de masses?


La majoria de La població adquiria un determinat número de productes de forma massiva que, al Final, acaben convertint-se en imprescindibles.


2

Defineix taylorisme i Fordisme

-Taylorisme: Cada treballador s’especialitza en una cosa, en cas de que un Treballador no faci la seva part els altres poden continuar treballant

-Fordisme: És el treball en cadena, si un treballador no fa la seva part, Els altres no poden fer la seva.


3.Amb quin nom es coneix l’etapa d’expansió econòmica que s’inicia l’any 1924 Superat els problemes posteriors a la I Guerra Mundial?
The happy twenties


4.Què va passar als E.U.A. A la tardor de 1929. Quina va ser la causa? I quines Seran les seves conseqüències?


El crac del 29. El Crac de la borsa va precipitar la fallida de molts bancs. Una crisi mundial Escampada a tots els sectors (La Gran Depressió)


5.Explica que és el New Deal És un programa de Roosvelt per afavorir la recuperació econòmica del país


6.Quan i després de quin fet arriba al poder Benito Mussolini? Quin títol va Adoptar?


Al 1922, després de que ell i els seus seguidors van fer “la marxa sobre Roma“. Mussolini va adoptar el títol de Duce.


7.Com es deia el seu partit? I les seves violentes milícies d’acció?


El partit feixista. Camises negres.


8.A què s’oposaven els feixistes italians?


S’oposen a la democràcia, es a dir, no estaven d’acord en que tothom Tingués els mateixos drets.  


9.Què van fer en arribar al poder? I quina va ser la seva política exterior?


Van desmuntar el sistema democràtic i van transformar a Itàlia en una Dictadura feixista.  Van conquerir Abissínia


10.Com es deia el sistema polític que es va instal·lar a Alemanya després de La Primera Guerra Mundial?


La república de Weimar.


11.A què va haver de fer front aquest sistema polític?


Va haver de fer front als problemes derivats de la reconstrucció del país, Al pagament de les fortíssimes reparacions de guerra i a la forta inflació que Va sofrir l’economia Alemanya. 


12.Com i quan va arribar al poder Adolf Hitler? Quin càrrec va ocupar Inicialment?


Al 1933 va ser canciller d’Alemanya.


13.Com es deia el seu partit? I les seves violentes milícies d’acció?


Partit Nacionalsocialista Alemany dels Treballadors (NSDAP). Gestapo.


14.Quines accions van emprendre els nazis quan van arribar al poder?


Es van anar apoderant del control de la administració i de la vida Política Alemanya i van perseguir o empresonar tots els seus adversaris.


15.Qui era i que va fer el Dr. Goebels?


Era la persona que dirigia la propaganda de Hitler, que manipulava la Opinió pública i que va imposar el culte a la personalitat de Hitler.Entradas relacionadas: