Àrees territorials on es concentra majoritàriament la població a Espanya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,75 KB

 
 1. Vessant Cantàbric:

 • Narcea Nalón Deva Pas Nerbión

 1. Vessant Atlàntic

 • Tambre Ulla Miño Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Odiel Tinto Guadalete

 1. Vessant Mediterrani

 • Fluvià,Ter,Llobregat,Ebre,Millars,Túria,Xúquer, Segura,Almanzora,Genil,Guadalhorce

LA VEGETACIÓ


La vegetació ajuda a mantenir la població en el més natural, proporciona recursos (aliments per a les persones i els animals, matèries primeres per a la indústria, fonts d’energia i és un recurs per a l’oci).

Contribueix a protegir i millorar el medi ambient:

 • Disminueix la contaminació atmosfèrica

 • Actua com a pantalla contra el renou

 • Augmenta les disponibilitat hídriques

 • REdueix el risc d’inundacions

 • Protegeix la terra


EL SÒL


El sòl és el suport sobre el qual es desenvolupa la vida vegetal, animal i humana.

El poblament ha preferit tradicionalment les àrees de sòls fèrtils i les cases tradicionals, utilitzen materials de l’entorn.

La producció agrícola de la fertilitat de la terra que a Espanya és en general mediocre.

Les infraestructures es veuen afectades per les característiques del terreny, per exemple: les que es realitzen en sòls argilosos es veuen perjudicades per la tendència que tenen a desplaçar-se, i les que es fan en sòls calcaris pels esfondraments
QUE SÓN

PROBLEMES

EMBASSAMENTS

Una gran extensió d’aigua emmagatzemada artificialment

Es buiden per l’acumulació de sediments. Alguns són inviables tècnicament o no són rendibles

CANALS

Són conduccions d’aigua

 • Antiguitat

 • Malestat

TRANSVASSAMENTS

Transferències d’aigua entre conques

Generen conflictes

AQÜÍFERS

S’aprofiten mitjançant pous i galeries

La seva utilització permanent no sempre és viable

DESSALADORES

Aprofiten l’aigua salobre mitjançant el dessalatge

 • Elevat consum energètic

 • Eliminació de salmorra

Entradas relacionadas: