Arau moralak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Francés

Escrito el en vasco con un tamaño de 20,05 KB

 

(5.-)KULTURAREN DINAMIKA: Maila batean edo bestean, kultura guztiak aldaketa prozesu iraunkor batean daude. Mota nagusiak:(3)

1.-Azpikulturala:-Kultura jakin bateko kide ezberdin pentsatzen dutenean sortzen da. -Arrazoiak=adina, maila sozioekonomikoa, gizarte klasea, jatorri etnikoa… -Adib.:hiri kultural eta baserri kultura. 2.-Kontrakultura:-Kultura nagusiaren kontrako mugimenduak. -Kultura eta gizarte alternatibo bat proposatzen dute:(3) 2.1.Hiri Tribuak: -Ez dira identifikatuak sentitzen ez familian, ez gizartean. -Lider bati jarraitzen diote. -Kode bereiziak dituzte besteengandik bereitzteko=arropa, musika…Adib.: Sentido Comun,... 2.2.Gizarteari Erasotzen Dioten Taldeak: -Gizaki taldeak. -Ezarrita dagoen sistemari indarkeriaz erasotzen diote. -Helburua=beste gizarte mota bat sortu, legeak aldatu. -Adib.: talde terroristak. 2.3.Gizarte Talde Alternatiboak:-Bizitzari zentzua bilatu nahi diote. -Gizarte materialisten kontrako jarrera. -Adib.: hippiak.

3.-Kontrakulturala:(1) 3.1.Zibilizazioaren 4 Adierazgarraik: -Zientzia eta teknologiaren onarpena gizartean. -Giza eskubideen onarpena. -Politikan parte hartzeko eskubidea. -Bizitzeko minimoak betetzea(hezkuntza, elikadura,...)


HERRITARTASUNA: Gizakia gizartean bizi da.Beste hainbat animali bezala, gizakiok ere komunitatean bizi gara. 2 ikuspegi: 1.-Gizakia animalia politikoa da (Aristoteles k.A.III). 2.-(ilustraziokoak nagusiki , XVIII), gizartea ez zaio berezkoa gizakiari.Gizartea hobeto dago gizartea bada, ez bada baino.


(1)-HERRITARTASUNA: KONTZEPTUAREN BILAKAERA.

Biztanle (berezkoa) ez da Herritar.

Herritartasunaren kontzeptua prozesu historiko baten emaitza da: 1.-Grezian:Polisean bizi denari: “polities”. Partaidetza politikoa. EZAUGARRIAK: -Isonomia: berdintasuna legearen aurrean.. -Isagoria: berdintasuna hitzaren erabilera publikoa egiteko. -Koinonia: denen ongia helburu duen lankidetza-komunitatea osatzea. 2.-Erroman: Legediaren babesa duena kontsideratzen da herritar (“civis”). Herritarrek titulu juridikoa zuten (“civitas”) = babes juridikoa (besteak ez dituzten eskubideak). 3.-XVIII (ILustrazioa-modernidadea): aurreko tradizioei 3 kontzeptu nagusi batzen zaizkie: -Estatu modernoa: egonkortasuna duen erakundea. -Suberanotasuna: herritarren elkartzeak sorturiko zilegizkotasuna. -Nazionalitatea: estatu batekiko atxikimendua zehaztean duen printzipio legala. 2modu: ius soli (bertan jaiotakoa) eta ius sanguinis (gurasoen nazionalitatez).


(2).-HERRITARTASUNAREN IKUSPEGIAK (estatuaren partaide, nazioaren partaide):

-Talde etniko edo kultural baten partaidetza gisa (nazio). -Legedi amankomun baten partaidetza gisa(Estatu Konstituziogilea).

(3).-GIZARTE ARAUAK: Gizarte bat ez da gizabanakoen talde soil bat. Gizartetzat hartu ahal izateko, nolabaiteko egitura eta antolamendua behar du.

GIZARTE ARAU     NORK EMATEN NON DAUDEN  EPAILEA   EZ BETETZEA   EZ BETETZEA

MOTA DUEN             JASOAK    (JARRERA)   (ONDORIOA)

Arau morala.           Norberak. Kontzientzia Moralean.  kontz. Morala. Ez morala. Ausikia.

Zuzenbidezko    Aginte legegileak.   Legislazioan.  Aginte Judiziala. Ilegala.     Legez dagokiona

arauak.

Arau sozialak     Gizarte zibilak.   Ohituretan, tradizioan.  Gizarte Zibila. Asoziala.    Lotsa; marjina.

-Aurreko arau hauek elkarren artean estu erlazionaturik. -Denen oinarrian printzipio moralak daude beti. -Dena den = arauen artean kontraesanak sor daitezke.

Edozein arauari buruzko hausnarketan honako galderak egin daitezke:

1.-Moralki zuzena al da?Erantzuna bilatzeaz arduratzen den diziplina Etika da

2.-Soziali zuzena al da?Erantzuna bilatzeaz arduratzen den diziplina Zuzenbidea da

3.-Betetzen al da? Diagnostikoaren azterketaz arduratuko den diziplina Soziologia da


Entradas relacionadas: