Aqüeducte de segòvia historia de l'art

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 

Aqüeducte de TarragonaCronologia

També Conegut com el pont del diable i autor desconegut. És del 24-22 ac, i d’estil Republicà. Els materials principals són la pedra dels carreus i d’un color Ataronjat. Trobem sistemes arquitravats i voltats. És una obra d’enginyeria.

Context històric

Època Imperial. Emperador Octaví August = primer Emperador ROMà entre el 31 a.C i el 14d.C. El seu període culmínà amb un Període de Pau conegut com la Pax Augusta.

·L’Imperi tenia una sòlida estructura Social, jurídica, política i comercial. Romanització de les terres de l’Imperi.

·Tarraconensis província d’Hispania.

·Els artistes sotmesos a la glorificació Del poder. L’art propagandístic era bàsic per cohesionar l’Imperi
Societat Romana. Gran demandant d’aigua per hàbits higiènics. Amb la romanització S’estenen els usos econòmics i socioculturals de l’aigua. Apliquen coneixements De tecnologia hidràulica.

·L’estada de dos anys d’Octaví August a Tarraco, convertint la ciutat en capital de la Tarraconensis, va significar la Definitiva pacificació d’Hispània

·L’aqüeducte es va construir en època de La gran transformació  urbanística de Tarraco. Canalització de l’aigua del Francolí fins  a Tarraco.


Característiques Generals de l’art ROMà imperial

Més Importància a l’espai interior definit per la funció de l’edifici (enfront dels Grecs a l’exterior). La utilització sistemàtica de l’arc i la volta Substitueixen l’arquitectura arquitravada.

Ordres:

·Grecs: dòric, jònic i corinti

·Toscà (dòric amb base, d’origen etrusc)

·Compost – al capitell barreja volutes (jònic) i fulles d’acant (corinti)

Columnes: podien se lises o amb Estries. Deixen la funció sustentadora principal i ara són més aviat Decoratives. Els materials - pedra, el maó, la fusta, el morter o formigó, Barreja (pedres, sorra, conglomerat i aigua). A partir del s. II a.C recobriran Edificis importants amb materials nobles com el marbre, el qual també S’utilitzarà en columnes. El mur deixa de ser un element de tancament i es Converteix en l’element sostenidor principal. La columna i l’entaulament - Funció purament decorativa. Decoracions del fris: garlandes, brucanis, sanefes, Inscripcions, etc. Els aqüeductes van ser obre d’enginyeria que traslladaven L’aigua del pantans o rius a les ciutats Depenent de l’altura, podien tenir Diverses sèries d’arcs superposats La part superior era un canal (specus) per On circulava l’aigua.

Anàlisi formal

Podem observar Dos pisos d’arcades de mig punt superposades on cada arc té una amplada de 6,30 M i una alçada de 5,70 i un gruix d’1,86m (11 al inferior i 25 al superior). Esta fet amb carreus i isòdoms de pedres de grans dimensions amb encoixinats i Dovelles llises. Es un aqüeducte que dona una aparença solida i les peces Provenen d’una pedrera propera. Els pilars centrals inferiors tenen una forma Tronco piramidal (base mes ample) degut a que no estaven segurs de que Aguantarien. Les impostes donen una Harmonia entre l’arquitectura arquitravada i voltada mitjançant les línies Paral·leles a les cornises (variant línees corbes i rectes). El canal es diu Specus i té 80cm d’amplada on circulava l’aigua (era impermeable), decorat amb Tessel·les i marbre. Han demostrat els romans una gran capacitat arquitectònica I estètica. Estilísticament hi ha gran harmonia.

Significació i interpretació

Hi ha moltes Llegendes sobre la seva construcció i es van produir una sèrie de temporals i Es va inundar i el mestre constructor va dir que només el diable produiria un Pont que dures 1000 anys. Aquest se li va presentar dient que el construiria en Una nit, a canvi de 30 bosses d’or que li oferí el mestre, però ell va demanar L’anima de la primera persona que begués l’aigua del riu. Un cop construït, va Ser un ase el primer en beure aigua del riu i s’emportà l’anima de l’animal. Hi Ha més històries.

Entradas relacionadas: