Que aporten a les empreses els factors productius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,14 KB

 

- intensitat de la competència: referpencia a la tensió amb la que lluiten les diferents empreses dins del mercat per vendre més, com a les diferents polítiques comercials que adopten.

- grau de transparència: és la quantitat d’informació que tenen tant venedors com compradors sobre el preu al qual es fan totes les transaccions d’un producte determinat.

-  llibertat d’entrada i sortida: els obstacles amb els quals es troba una empresa per a accedir o per a sortir d’un mercat on ja existeixen altres empreses s’anomenen barreres.

2.1 les barreres d’un mercat

les barreres d’entrada són factors que impedeixen o dificulten l’entrada de noves empreses a un mercat.

les barreres d’entrada més habituals són:

- vendes de costos: si una empresa és capaç de produir més barat que qualsevol altra del seu sector, també podrà oferir un preu de venda al públic més baix.  

- diferenciació del producte: es produeix quan la qualitat, el disseny o la funció dels productes són tan significatius que fidelitzen el consumidor.

- inversions de capital

les barreres de sortida són els costos que tindria qualsevol empresa per a abandonar un mercat determinat o les pèrdues ocasionades per no recuperar part del que s’ha invertit.

3. El mercat de competència perfecta

característique són:

- llibertat d’entrada i sortida: no hi ha restriccions legals per a exercir l’activitat i les inversions  en béns de producció (màquines, ordiandors) són petites.

- moltes empreses: la llibertat de entrada fa que molts productors o empreses entrin en el mercat quan hi ha beneficis .

- mercat homogeni: no hi ha diferències en la qualitat, disseny o les prestacions dels productes de les diferents empreses.

- empreses de preu acceptant: les empreses són molt petites, llavors no poden influir significativament en els preus.

- forta competència: com que el producte no està diferenciat, és fàcil entrar en el mercat i aconseguir una quota,però també és fàcil perdre-la.

- transparència de preus: tant venedors com compradors tenen tota la informació sobre els preus els quals es venen els productes.


Entradas relacionadas: