Que aporten a les empreses els factors productius

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

 
  • ex: habitatge, cotxe

  • béns de luxe: no es consumeixen quan la renda era baixa o bé es feia en petites quantitats , el seu ús o consum augmenta en produir-se un increment de la renda. Ex: joies

D) les preferències del consumidor

la demanda és la quantitat d’un bé que estan disposats a adquirir els consumidors a un cert preu, tenint presents els preus dels béns relacionats, la renda (diner) disponible i els gustos o les preferències

2.2 la corba de la demanda

la funció de la demanda reflecteix la variació que experimenta la quantitat demandada d’un bé en funció dels quatre factors estudiats en apartat anterior.

la funció de demanda-preu és la més utilitzada en les anàlisis econòmiques.

la corba de la demanda d’un bé és la representació gràfica de la funció de la demanda, que mostra les diferents quantitats d’aquest bé que els compradors estan disposats a adquirir a cada preu.

3. L’oferta

l’oferta és la quantitat d’un bé que estan disposades a produir les empreses a un preu de venda determinat, tenint en compte els seus costos de producció - que depenen dels costos dels recursos productius i de la tecnologia emprada - i els objectius empresarials.

3.1. Els factors que condicionen l’oferta

A) el preu del bé en qüestió

com més alt serà el preu que podran cobrar pels seus productes en el mercat, més gran serà la quantitat que n’estaran disposades a produir les empreses

B) els costos dels recursos productius

en augmentar el cost dels recursos, disminueixen els beneficis i, en conseqüència, l’empresa podria veure’s obligada a reduir la seva oferta per a gastar menys.

C) els objectius empresarials

el nombre d’unitats que una empresa ofereix al mercat també pot dependre de les expectatives, cosa que condiciona els objectius empresarials.

Entradas relacionadas: