Antolakuntza-funtzioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 12,28 KB

 

ADMINISTRAZIO PROZESUA:


enpresaren xedeak eta helburuak lortzeko betetzen dituen funtzioen eta jardueren multzoari deritzo (Plangintza -> Antolakuntza -> Kudeaketa -> Kontrola)

PLANGINTZA FUNTZIOA:


PLANGINTZA egitea da  helburu batzuk ezarri eta horiek lortzeko estrategiak zehaztea, enpresaren politika zehaztea eta erabakiak hartzeko irizpideak finkatzea, helburuak lortzeo helburuarekin. (aurretk)
 • Planak izan behar dira:


  Errealistak, Lehentasunak ezarri, Ahalik eta ustekabe gutxien

ANTOLAKUNTZA:


zer egin erabaki, erantzukizuna diseinatu eta aginte maila ezartzean datz
 • Etapak:


  aginteen hierarkia, pertsona bakoitzaren funtzioak ezarri, noren esana bete behar den ezarri,komunikazo bideak ezarri
 • Komunikazioa enpresan:


  komunikazio bertikala: gorakoa eta beherakoa, komunikazio horizontala

Taylor:


 • Lana arrazionaldu - Denbora galduak desagerrarazi - Bulego tekniko bat: lanak antolatu - Zereginak diseinatu - Funtzioak espezializatzea - Nagusi bat baino gehiago - Soldata pizgarriak / (Lanaren monotonia)

Fayol:


 • Lanaren banaketa - Hierarkia - Aginte bakarra - Sarien banaketa - Aginte-erantzukizunaren arteko oreka / (Giza harremanen eskola)

Mayo:


º Lana gizatiago bihurtu - Pizgarri materialak eta beste motatakoak - Langileari kasu egin

LANAREN BANAKETA:


Pertsonak zenbat eta gehiago espezializatu, efizieneagoak izango dira.

ANTOLAKUNTZA FORMALA:


asmoen egitura bat da, ongi definitutaeta zehaztuta, enpresak bere elementuak lekurik egokienean kokatzeko helburua duena

Antolakuntza-egituraren ereduak:


Eredu lineala edo hierarkikoa - Eredu funtzionala - Egitura lineala (staff) - Batzorde edo komite eredua - Matrize eredua

Organigrama:


(enpresaren antolakuntza egituraren adierazpen gafikoa da)Bertikala- Horizontala - Erradiala

ANTOLAKUNTZA INFORMALA:


pertsonak elkartzen direnean berez sortzen diren harreman pertsonaleei eta gizarte harremanei, enpresa zuzendaritzak edo antolakuntzak aurrez zehaztu ez dutenei

KUDEAKETA FUNTZIOA:


ezarritako helburuak lortzeko, enpresa osatzen duten pertsonek beharezko diren zereginak egin ditzaten ahalegintzea da .

-

Goi zuzendaritza:

epe luzerako plangintza

-

Erdi mailako zuzendaritza:

plangintza orokorra gauzatu eta kontrolatu. Plan zehatzagoak dituzte

-

Kudeaketa maila:

planak gauzatu

ERABAKI MATRIZEA:


erabakiak hartzeko tresna, erabakiak hartzeko behar direnelementu guztiak dituena

Elementuak:Estrategiak:

aldagai kontrolatuak -

Naturako egoerak:

kontrolatu gabeko aldagaiak - espero diren emaitzak - probabilitateak

Erabakitze-irizpideak:


Ziurtasun egoera: ziur dakigu zer gertatuko den - Arrisku egoera: probabilitateak ezagunak dira - Ziurgabetasun egoera: probabilitateak ezezagunak dira

Ziurgabetasun egoera:
Irizpide ezkorra edo Wald - Irizpide baikorra - Laplacen irizpidea - Hurwiczen irizpidea - Savagen irizpidea

KONTROLATZEA:Planifikatuta bete den edo ez eta zein neurritan betetzne den konprobatzean datza


Etapak:


Estandar - Jarduerak neurtu - Desbideratzeak zuzendu

Teknikak:


Auditoria - Aurrekontuen kontrola - Estatistika

-1-


Entradas relacionadas: