Andorra Concessions del s. XIX

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,51 KB

 

EL PROCÉS DE CANVI I LA CREACIÓ DE SERVEIS: 1900-1970

El S. XX hereta els problemes del
S. Passat, la crisi Econòmica i demogràfica, les tensions entre el consell i els coprínceps.

ØComplicacions en el intercanvis Comercialsà Necessàries per vendes excedents de ramaderia i comprar el que no produïa el País.

ØInici S. XXà el país no genera el K necessari per fer front a Les necessitats. Les infraestructures inexistents i la inversió pública reduïda.

§PERÍODE 1900-1928

1917

: Creixement moderat de la població

-

Intercanvis comercials

1887

: Administració espanyola sotmet a drets duaners la producció andorrana.

1897

: Administració francesa limita l’exportació de bestiar andorrà, degut a una Noticia sobre el contraban de bestiar a Andorra.

1908

: Espanya atorga a Andorra un tracte preferent, reduint els drets duaners, a Canvi de no gravar les mercaderies espanyoles

1922

: Esp. Concedeix de nou les franquícies, a canvi de que el bestiar vingui acompanyat D’un certificat d’origen.

- Comunicacions abans FHASA

Circulació a traves de camins i colls d’alta muntanya, Degut a l’activitat ramadera i geografia del país

1903

: Impost a l’entrada de mercaderies per assumir les despeses de les carreteres.

1899-1903

: Carretera Soldeu-Pas de la Casa

1907

: carretera Escaldes i Encamp

1913

: Inauguració carretera Andorra-La seu, gràcies a la col·laboració de copríncep Benlloch en la connexió de la xarxa viaria.

§PERÍODE 1929-1935

- Població

1900-1930

: Creixement negatiu de la població.

·Emigració s’atura desprès de la Concessió de FHASA.

- Hotel De France

1899

: Fàbrica de tabac

1909

: productora de llum

1930

: Hotel De France

1942

: Estudi Ràdio Andorra.

- Fets de 1933

ØConsell General vol tenir + protagonisme i lluitar pel control del sistema educatiu.

ØSufragi Masculí majors de 25 anys.

ØTribunal De Corts destitueix el Consell en nom del coprínceps.

ØGendarmeria Pacifica el país.

ØVaga General dels treballadors de FHASA.

- Servei postal i telefònic

ØAcords Internacionals permeten a les administracions espanyoles i franceses organitzar El servei públic de correu andorrans.

ØEl Control del servei públic de correu enfronta les administracions d’ambdós Països.

ØA Partir dels diners del Govern espanyol es construeix les línies telegràfiques i Telefòniques (And.-La Seu.)

1936

: Consell aprova la construcció d’una xarxa telefònica nacional.

1941

: Convivent 3 xarxes sense connexió entre elles (Fr., Copríncep, Esp.). El Consell proposa enllaçar les 3 línies.

- Sistema escolar andorrà

ØImportant Per França i Espanya garantir la influència cultural sobre la població Andorrana a través de l’educació

1900-1935

: Escoles franceses estan a càrrec de l’Estat francès.

1930-1931

: Primeres escoles espanyoles.

1940

: L’autoritat del bisbe aporta la instrucció religiosa en tots els centres Espanyols.

- Turisme

Anys 40

:  Espanya està interessada en destinar els seus Recursos al país per crear un sector econòmic nou i modern.

1947

: Consell Frena el creixement econòmic i social del país.

- Ràdio Andorra

1935

: Concessió Ràdio Andorra.

1939

: Comença a emetre, i esdevé una icona nacional i una de les 1eres emissores Europees.

§LES GUERRES

ØAndorra Es beneficia dels refugiats polítics.

ØConsell Té un paper d’importador monopolista i distribuïdor de mercaderies.

1040-1949

: país D’acollida, creixement de la població.

ØConsell Adopta mesures extraordinàries per controlar les existències i preu dels Articles de 1era necessitat.

ØConsell Dicta mesures per evitar sortides de mercaderies i quedar-se desproveïts.

ØEs Potencies els intercanvis comercials.

- Ordre públic i nacionalitat

1938

: Regulació de les condicions per lliura la nacionalitat i el passaport.

1939

: Reorganització del cos de policia per mantenir l’ordre.

- Turisme

ØA Nul·litat activitats turístiques durant el període de guerra. (Ex: esquí).

ØEntitats Esportives i culturals comencen a tenir un paper clau en el desenvolupament Nacional.

1934

: volta Ciclista a Catalunya permet millora les carreteres per atreure visitants

1938

: Fundació futbol club Andorra.

§ANYS 50

1953

: Radiofusió, provoca el trencament de relacions entre el copríncep francès i el Síndic general.

Dècada 50

: dècada de benestar i progrés gràcies als canvis Econòmics dels països veïns.

1959

: Espanya adopta una economia lliure mercat que potencia el turisme espanyol.

ØComerç Del detall esdevé un dels pilars bàsics que fomenta l’economia andorrana.

1951

: Connexió xarxa telefònica andorrana amb França i Espanya.

1952-54

:  creixement de la població degut a la Immigració.

1952

: Malestar en les relacions Franco-andorranes i instal·lació 1er teleesquí de Cable baix.

ØConflicte De les ràDios es barreja amb les relacions comercials.

1953

: França demanda permís especial per traspassar la frontera.

1954

: Solució crisi amb l’acceptació de les propostes franceses.

1956

: esquí Club envalira

1957-58

: 1er Teleesquí de cable llarg (Viladomat) que enllaça el Pas i Coll Blanc.

§ANYS 60:

Dècada 60

: model del país à Turisme de massa.

ØCreixement Econòmic durant el períòdic bèl·lic

ØCanvis En les infraestructures productives faciliten el procés d’expansió.

1965

: data Fins la qual hi ha l’obertura il·limitada a la circulació pel port.

1972

: data Fins a la qual es perceben les taxes de peatge.

Final Segona Guerra Mundial

: boom turístic. La societat civil Impulsa el turisme.

1960

-

1970

Allau immigratori.

ØExpansió Econòmica

ØDesenvolupament D’un Març legal regulador

ØIncrement De la natalitat.

Segle XVIII

: el cultiu del tabac s’imposa a Andorra.

ØContribueix Al manteniment de l’activitat agrícola.

ØAdministració Defensa la industria nacional del tabac.

1967

: Regulació de la llei de formació andorrana. Creació de SAETDE per part del Comú D’Encamp.

1968

: CASS

- FHASA

§1929
: concessió que Transforma el país, i aporta noves perspectives econòmiques.

ØPirineus Passen a produir llum per a les industries catalanes.

ØPermet L’afluència de capital econòmic i humà (mà d’obra espanyola)

ØMiquel Mateu promotor de FHASA.

ØExplotació De 3 salts d’aigua i dels recursos naturals.

ØMonopoli De la publicitat tota la concessió.

ØFHASA i EASA són responsables de la producció, transformació i distribució d’energia Elèctrica.

1931:

Consol Obligats a portar llibre de registre à Inscripció de tots els estrangers residents.

ØDocumentació
: certificat Consol, temps de residència i conducta observada.

1931:

 creació servei d’ordre per garantir la Conservació i explotació de les instal·lacions, la vigilància dels elements Estrangers, la persecució dels delictes i el compliment dels decrets dels Veguers.

§1938:
caducitat FHASA Per incompliment de contracte.

ØFHASA Deixar de pagar cànon.

§1935
: construcció Xarxa viària.

§1958:
Delegacions Permanents desestima la demanda del Consell General.

ØConflicte Consell i FHASA

ØSolució
: conveni entr El consell i Fhasa.

1959:

incompliment FHASA obliga al consell a demanar el control de la distribució elèctrica.

§1988:
Creació FEDA.

- Emissores de ràdio

El projecte ràdio Andorra comença el 1935, amb la Concessió per part del Consell General per construir una ràdio al país. L’objectiu del consell era trobar atractiu per fer venir turistes. Va ser Inaugurada l’any 1939.

El Govern francès va intentar prohibir la creació de Ràdio Andorra, on comença la guerra de les ràDios. Va ser així, que la societat Estatal francesa Sofirad va decidir instal·lar-se sense avisar una ràdio en un Xalet d’Encamp amb el nom de Ràdio de les Valls. Que més tard passa a ser Coneguda com a andor-Ràdio i finalment com a Radio Sud. El consell general va Ordena el tancament d’aquesta, però no es va realitzar, llavors es va decidir Embargar tot el material i les instal·lacions de Sofirad. França va contestar a Aquesta situació tancant la frontera francesa.

L’any 1956, decideix que el passaport Andorrà ja no era vàlid i aquells que volguessin viatjar a França havien de Fer-se la carta d’identitat francesa

Les dues emissores obeeixen a interesso polítics dels Països veïns. L’any 1958, el consell accepta les dues emissores, Cadascun amb el suport d’un copríncep.

1961: nou contracte de concessió per cada emissora. Els francesos van intentar boicotejar Ràdio Andorra impedint que rebés Electricitat per part de FHASA.

Desprès va venir la guerra d’Audíències. Radio Sud va voler Tenir tota la part de mercat que podia, i callar Ràdio Andorra. Aquesta guerra Va durar fins als anys 70. L’any 1981, el consell tanca les emissores per Incompliment del contracte.

Entradas relacionadas: