Analisi d\'objectes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 
-la representacio a mà alçada és la primera aproximació grafica a la forma que donem a l'object, i nomes es necessita un llapis i una goma, hi ha dos tipus de representacio a mà alçada l'esbós que es un primer dibuix poc detallat per represantar un objecte real o imaginari que serveix de base per una altre altre representacio mes definitiva. croquis es el pas seguent de l'esbos i per tant una representacio mes detallada.
- la representacio amb estris de dibuix serveix per representar amb mes exactitud un objecte, hem de recorrer als estris de dibuix: el regle, l'escaire i el cartabó, el compàs, etc.aquest tipus de representacio tambe rep el nom de dibuix tecnic i es fa sobre planols i sota els planols es posa el caixetí.
- esbossos de figures regulars. la majoria d'objectes que es representen es poden dibuixar a partir de figures regulars. si aconseguim una certa agilitat i seguretat quan dibuixem un cub, una circumferencia, una esfera o un prisma, per exemple, ens sera molt dificil dibuixar qualsebol altre objecte, encar que sigui irregular.
- tecnica de l'encaix es molt util quan volem representar els dibuixos en perspectiva. aquestes representacions ens permeten obtenir una visio bastant real i comprensible ja que permeten veure els objectes en tres dimensions. alçada, amplada profunditat.passos per fer be el croquis 1. situar la peça en la posicio que es vegin be els detalls. 2 dibuixar la figura geometrica on encaixi l'objecte ha de ser proporcional. 3 dibuixem l'objecteque volem representar dins la digura geometrica. 4 repasar la peça i afegir detall.
- tècnica dels eixos de simetria es molt util quan pretenem representar un objecte en dues dimensions , es a dir, quan volem veure la long i l'amplada de l'objecte. hem de seguir aquest passos 1. situar la pesa en la posicio que es vegi millo els detalla
2.dibuixar els eixos de simetria 3. començar a dibuixar la peça tenint en compte els eixos 4. repasem la peça amb llapis i dibuicem els detalls. 5 acontem la peça.
- la prespectiva es la representacio d'un objecte en perspectiva es mes complicada de fer però té l'avantatge que ens permet vuere els objectes en tot el seu volum es a dir en tres dimensions . les perspectibes mes utilitzades son la isomètrica la cavallera i la cònica .


Entradas relacionadas: