Amortització maquinaria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9 KB

 

Ven un ordinador per 500€. El cobrament es realitzarà d'aquí a 6 mesos. La informació comptable de l'ordin.: saldo del compte (217) 1.200€; (2817) 800€.

800 (2817) a (217) 1.200
605 (543)      (477) 105
                     (771) 100
Es cobra la venda del punt anterior mitjançant transferència bancària
605 (572) a (543) 605
Ven mobiliari de l'empresa per 10.000€. Cobra amb 24 lletres d'igual quantia amb venciment mensual. Informació del mobili: (216) 20.000€; (2816) 12.000€.
----------------
Import total a cobrar = 10.000 + 2.100 = 12.100
Import de cada lletra = 12.100 / 24 lletres = 504'17€ / lletra
Import a cobrar el primer any = 12 lletres * 504'17 = 6.050
---------------
1.200 (2816) a (216) 20.000
6.050 (5431)    (477) 2.100
6.050 (2531)    (771) 2.000
Cobra la lletra anterior
504'17 (572) a (5431) 504'17
Compra un elem de transp per 15.000€. Acorda pagar amb lletres de 1.000€.
15.000 (218) a (525) 12.000
3.150 (472)      (175) 6.150
Amortitza l'elem de transport pel mètode del percentatge constant. 10 anys. 
------------------
La quota constant que correspon als 10 anys = 100 / 10 = 10% anual
El percentatge constant a aplicar serà = 2'5 * 10 = 25%
Quota d'amortització = 25% * 15.000 = 3.750
--------------------
3.750 (681) a (2818) 3.750
Ven l'element de transport per 10.000€. Cobrarà d'aquí a 6 mesos. Fes l'amort.
--------------
Resta per amortitzar = 15.000 - 3.750 = 11.250
Quota d'amortització = 25% * 11.250 =2.812'50
-----------------
2.812'50 (681) a (2818) 2.812'50
----------------
6.562'50 (2818) a (218) 15.000
12.100 (543)         (477) 2.100
                             (771) 1.562'50
Compra mobiliari per 10.000€. Despeses 200€. Queda pendent a 6 mesos.
10.200 (216) a (523) 12.342
2.142 (472)
Amortitza el mobiliari pel mètode lineal. 10 anys. Calcula el primer any.
----------------------
Quota d'amortització anual = 10.200 / 10 = 1.020
Com que el mobiliari només ha estat 10 mesos a l'empresa, caldrà calcular l'amortització de forma proporcional = 1.020€ / 12 mesos * 10 mesos = 850€.
---------------
850 (681) a (2816) 850
Ven el mobiliari per 2.000€. S'efectuarà amb una lletra amb vencim. A 3 mesos.
680 (681) a (2816) 680
Compra una instal·lació tècnica per 40.000€. El pagament es realitzarà amb lletres d'igual quantia durant els propers 4 anys, amb venciment mensual.
--------------
Import total a pagar=48.400€; Número de lletres=4 anys*12 lletres/any=48
Import a pagar el primer any = 12 lletres * 1.008'33 = 12.100€
Resta a pagar = 36 lletres * 1.008'33€/lletra = 36.300€
40.000 (212) a (525) 12.100
8.400 (472)      (175) 36.300
El 31/12 amortitza la instal·lació tècnica pel mètode lineal. Vida útil: 10 anys.
-------------------
Quota d'amortització anual = 40.000 / 10 = 4.000€.
L'immobilitzat es va comprar l'1 de maig, aquesta serà la data d'inici de l'amor
Per tant, la quota d'amortització serà = 4.000 * 8 / 12 = 2.666'67€.
---------------------
2.666'67 (681) a (2812) 2.666'67
El 31/03 ven la instal·lació tècnica per 5.000€. Es cobrarà amb lletres de 200€.
-------------------
Quota d'amortització anual = 40.000 / 10 = 4.000€
Com que la instal·lació només ha estat 3 mesos a l'empresa, 4.000*3/12=1.000
-------------------
1.000 (681) a (2812) 1.000
-------------------
-Any 20x1: 2.666'67€ -Any 20x2 a 20x8: 4.000*7anys=28.000 -Any 20x9: 1.000€
Total amortització acumulada = 2.666'67 + 28.000 + 1.000 = 31.666'67
Total a cobrar = 500 + 1.050 = 6.050€. 
Import a calcular el primer any: 12 lletres * 200 = 2.400€ 
Resta a cobrar = 6.050 - 2.400 = 3.650€
--------------
31.666'67 (2812) a (212) 40.000
2.400 (5431)           (477) 1.050
3.650 (2531)
3.333'32 (671)


Ven un ordinador per 500€. El cobrament es realitzarà d'aquí a 6 mesos. La informació comptable de l'ordin.: saldo del compte (217) 1.200€; (2817) 800€.
800 (2817) a (217) 1.200
605 (543)      (477) 105
                     (771) 100
Es cobra la venda del punt anterior mitjançant transferència bancària
605 (572) a (543) 605
Ven mobiliari de l'empresa per 10.000€. Cobra amb 24 lletres d'igual quantia amb venciment mensual. Informació del mobili: (216) 20.000€; (2816) 12.000€.
----------------
Import total a cobrar = 10.000 + 2.100 = 12.100
Import de cada lletra = 12.100 / 24 lletres = 504'17€ / lletra
Import a cobrar el primer any = 12 lletres * 504'17 = 6.050
---------------
1.200 (2816) a (216) 20.000
6.050 (5431)    (477) 2.100
6.050 (2531)    (771) 2.000
Cobra la lletra anterior
504'17 (572) a (5431) 504'17
Compra un elem de transp per 15.000€. Acorda pagar amb lletres de 1.000€.
15.000 (218) a (525) 12.000
3.150 (472)      (175) 6.150
Amortitza l'elem de transport pel mètode del percentatge constant. 10 anys. 
------------------
La quota constant que correspon als 10 anys = 100 / 10 = 10% anual
El percentatge constant a aplicar serà = 2'5 * 10 = 25%
Quota d'amortització = 25% * 15.000 = 3.750
--------------------
3.750 (681) a (2818) 3.750
Ven l'element de transport per 10.000€. Cobrarà d'aquí a 6 mesos. Fes l'amort.
--------------
Resta per amortitzar = 15.000 - 3.750 = 11.250
Quota d'amortització = 25% * 11.250 =2.812'50
-----------------
2.812'50 (681) a (2818) 2.812'50
----------------
6.562'50 (2818) a (218) 15.000
12.100 (543)         (477) 2.100
                             (771) 1.562'50
Compra mobiliari per 10.000€. Despeses 200€. Queda pendent a 6 mesos.
10.200 (216) a (523) 12.342
2.142 (472)
Amortitza el mobiliari pel mètode lineal. 10 anys. Calcula el primer any.
----------------------
Quota d'amortització anual = 10.200 / 10 = 1.020
Com que el mobiliari només ha estat 10 mesos a l'empresa, caldrà calcular l'amortització de forma proporcional = 1.020€ / 12 mesos * 10 mesos = 850€.
---------------
850 (681) a (2816) 850
Ven el mobiliari per 2.000€. S'efectuarà amb una lletra amb vencim. A 3 mesos.
680 (681) a (2816) 680
Compra una instal·lació tècnica per 40.000€. El pagament es realitzarà amb lletres d'igual quantia durant els propers 4 anys, amb venciment mensual.
--------------
Import total a pagar=48.400€; Número de lletres=4 anys*12 lletres/any=48
Import a pagar el primer any = 12 lletres * 1.008'33 = 12.100€
Resta a pagar = 36 lletres * 1.008'33€/lletra = 36.300€
40.000 (212) a (525) 12.100
8.400 (472)      (175) 36.300
El 31/12 amortitza la instal·lació tècnica pel mètode lineal. Vida útil: 10 anys.
-------------------
Quota d'amortització anual = 40.000 / 10 = 4.000€.
L'immobilitzat es va comprar l'1 de maig, aquesta serà la data d'inici de l'amor
Per tant, la quota d'amortització serà = 4.000 * 8 / 12 = 2.666'67€.
---------------------
2.666'67 (681) a (2812) 2.666'67
El 31/03 ven la instal·lació tècnica per 5.000€. Es cobrarà amb lletres de 200€.
-------------------
Quota d'amortització anual = 40.000 / 10 = 4.000€
Com que la instal·lació només ha estat 3 mesos a l'empresa, 4.000*3/12=1.000
-------------------
1.000 (681) a (2812) 1.000
-------------------
-Any 20x1: 2.666'67€ -Any 20x2 a 20x8: 4.000*7anys=28.000 -Any 20x9: 1.000€
Total amortització acumulada = 2.666'67 + 28.000 + 1.000 = 31.666'67
Total a cobrar = 500 + 1.050 = 6.050€. 
Import a calcular el primer any: 12 lletres * 200 = 2.400€ 
Resta a cobrar = 6.050 - 2.400 = 3.650€
--------------
31.666'67 (2812) a (212) 40.000
2.400 (5431)           (477) 1.050
3.650 (2531)
3.333'32 (671)

Entradas relacionadas: